تبلیغات

ابرو سطحشخصیت شناسی افراد از روی حالت چشم و ابرو

 

 سطح چشمها :درگروه فردي كه ديد چشمانش از سايرين بالاتر است رهبر محسوب ميگردد، هنگاميكه شما ايستاده باشيد و ديگران نشسته شما در موضع قدرت قرار ميگیرید.

 مالش چشم :زماني كه فردي چشمش را با انگشت اشاره مالش ميدهد نشانگر فريب و نيرنگ ميباشد.

از آنجايي كه فرد ميخواهد تماس ديداري را قطع كند بهانه ای بدست مي آورد كه به اين طرف و آن طرف نگاه كند و اين حركت غير ارادي يك افشاگر حسابي است كه فرد دارد دروغ ميگويد.

چشم برگرداندن :اين معمولا يك علامت مسلم از نيرنگ، گناه و دروغگويي است.

چشمان بسته :هرگاه چشمان يك فرد براي لحظه اي طولاني تر از چشم بر هم زدن متعارف بسته و ابروها نيز برخاسته شود پيام چنين است: "به حرف زدن خود خاتمه بده."

حركت چشم به سمت بالا :اين نشانه غضب و عصبانيت است.

نگاه مختصر به اطراف :اين ژستی خجالت گونه و عشوه گرانه است.

فرد جسورانه خيره ميشود در حاليكه سرش را پايين انداخته و بسمت مخالف كج ميكند و این اشاره بر كمرويي بي باكانه دارد.

نگاه ممتد و طولانی :اين بي ترديد يك نشانه تمايل به آشنايی بيشتر است.

شخصي كه تماس چشمي برقرار ميكند ، چشم برگردانده سپس مجددا به چشمان شما نگاه ميكند ميگويد: "مايلم با شما بيشتر آشنا شوم"

نگاه خيره شديد :اين نشانه خلق تهاجمي، سلطه جويانه و تهديد آميز است.

چشمك زدن :چشمك يك علامت غرض آلود است.

نشانگر آن است كه رمز و رازي ميان فردي كه چشمك ميزند و فردي كه به او چشمك زده ميشود برقرار است.

بالا انداختن همزمان دو ابرو :در ميان يك اتاق شلوغ، مفهوم آن كاملا واضح و روشن است: "مايل هستم با شما ملاقات كنم " .

بالا انداختن يك ابرو:زماني كه يك ابرو بالا انداخته ميشود در حالي كه ابرو ديگر پايين باقي ميماند مفهومش اين است: حرف شما را باور نميكنم .

ابروهاي گره خورده :زماني كه هر دو ابرو به سمت همديگر كشيده ميشود باعث پديد آمدن شيار بين آن دو ميشود كه دلالت بر اضطراب، درد، ترس و يا آميزه اي از اين هيجانات دارد.

پوشاندن صورت :زماني كه دست بر روي صورت مي آيد مفهومش چنين است: " شوكه شده ام " و اين ژست بين فرد و موقعيت مزاحم و متجاوز فاصله مياندازد.


منبع : coolfun[dot]rozblog[dot]com[slash]post[slash]398

شخصیت شناسی افراد از روی حالت , آموزش تصویری برداشتن ابرو به , آموزش و راهنمای تصویری گام به , آموزش سایه عربی خلیجی , سایه چشم عربی و خلیجی زیبایی, آموزش و راهنمای تصویری گام به , استفاده از موچین ابرو و ریزش ابرو,

تبلیغات


تبلیغات

تبلیغات
مطالب تصادفی

تبلیغات