تبلیغات

اینترنت رنگین کمان 2031جدیدترین تصاویر دستگیری زورگیران پایتخت

تصاویر دستگیری ۱۰۰ تن از زورگیران پایتخت

 

zoorgir yasgroup.ir 3 تصاویر دستگیری ۱۰۰ تن از زورگیران پایتخت100 نفر از اراذل و اوباش در مرحله هفتم مبارزه با اراذل و اوباش در سطح شهر تهران بازداشت شدند.

در طرح جمع آوری اوباش و اراذل  امروز سه شنبه، اراذل و اوباش بنامی همچون برادران نیم تون از اراذل و اوباش محله شریعتی، حسین دله، ناصر خطر، علی گراز،ممد چرکولک، رضا شله، ممد لودر، غلام فیوج، علی کوچولو و امید برک که با قمه اقدام به قدرت نمایی و شرارت می کردند دستگیر شدند.

 

zoorgir yasgroup.ir  تصاویر دستگیری ۱۰۰ تن از زورگیران پایتخت

 

zoorgir yasgroup.ir 1 تصاویر دستگیری ۱۰۰ تن از زورگیران پایتخت

 

zoorgir yasgroup.ir 2 تصاویر دستگیری ۱۰۰ تن از زورگیران پایتخت

 

zoorgir yasgroup.ir 4 تصاویر دستگیری ۱۰۰ تن از زورگیران پایتخت

 

zoorgir yasgroup.ir 5 تصاویر دستگیری ۱۰۰ تن از زورگیران پایتخت

 

zoorgir yasgroup.ir 6 تصاویر دستگیری ۱۰۰ تن از زورگیران پایتخت

 

zoorgir yasgroup.ir 7 تصاویر دستگیری ۱۰۰ تن از زورگیران پایتخت

 

zoorgir yasgroup.ir 8 تصاویر دستگیری ۱۰۰ تن از زورگیران پایتخت

 

zoorgir yasgroup.ir 9 تصاویر دستگیری ۱۰۰ تن از زورگیران پایتخت

 

با تشکر از : ایسنا


منبع : jpix[dot]rozblog[dot]com[slash]post[slash]2031

جدیدترین تصاویر دستگیری ,

تبلیغات


تبلیغات

تبلیغات
مطالب تصادفی

تبلیغات