تبلیغات

بزرگ شده ورود افرادشرایط پذیرش برای ورود افراد به سازمان فراماسونری
شرایط پذیرش برای ورود افراد به سازمان فراماسونری
.
انچه ماسون های اصلی به عنوان شرط ورود به سازمان خود اعلام داشته بودند نه مرموز و اسرار امیز بود و نه ناشناخته چرا که انها فقط میخواستند اسرار کارشان ناشناخته باشد نه فعالیت و اعزایشان !شرط ورود برای ماسون های اصلی دو چیز بود 1:اعتقاد به معبود جهانی و کتاب اسمانی و دو :فاش نکردن اسرار و رموز فن ماسونی
پس انچه امروزه به عنوان شرط وورود به سازمان معرفی شده است از ابداعات فراماسون های جدید است
در صورتی که فردی بخواهد وارد دستگاه فراماسون ها بشود ابتدا باید سه تن از فراماشسون ها اورا بشناسند بعد ار ان مراحل تحقیق و شناسایی او اغاز شده و پس از شناخت و به رای گذاشتن در مجمع شورای عالی فرد را به اتاقی با سقف کوتاه میبرند که اتاق تفکر نام دارد روی دیوار های اتاق نوشته شده است که اگر برای تحصیل جاه و مقام امده ای بیرون رو و اگر برای تماشا امده ای بدان که در این جا چیزی قابل تماشا وجود ندارد / بعد از ان فرد را مجبور به نوشتن وصیت نامه میکنند بعد از نوشتن در حاللی که طنابی به گردن فرد انداخدته اند اورا کشان کشان به جایی می برند که اعضای برجسته در حالی که نقاب به صورت دارند نشسته اند بعد ازان داوطلب به اتاقی به اسم اتق ازمایش برده میشود که ازمایشات او چهار مرحله دارد :
1- ازمایش هوا
2- ازمایش اتش
3- ازمایش خون
4- ازمایش اب
در ازمایش هوا ابتدا فرد را مجبور میکنند که صناب دار را به گردن بیندازد و خود را حلق اویز نماید البته طناب از حلقه ای عبور کرده که با کوچکترین سنگینی رها میشود
در ازمایش اتش داوطلب باید تپانچه ای را که به او داده میشود پر از تیر کند و روی شقیقه خود شلیک کند البته این تپانچه به گونه ای طراحی شده است که فقط باروت میسوزد و گلوله ای از لوله خارج نمیشود .
در ازمایش خون فر را مجبور میکنند که شمشیری را در شکم مجسمه ای پارچه ای که مشکی پر از خون در خود دارد فروبرده تا او را برای قتل در مواقع ضروری اماده کنند
در ازمایش اب فردا را از طنابی اویزان میکنند و سرش را به داخل استخر ابی برده و به اون میگویند زیر اب باشد تا وقتی که به وسیله طناب به اون فهمانده شود
این ازمایشات تنها در مورد مردان به کار میرود و زنان مستثنی هستند زیرا وظیفه زنان در سازمان متفاوت است
داوطلبین ترجیحا از میان بچه گرگ ها (1)یا گرگ زاده ها انتخاب میشنود!
.پاورقی:
1- فرزندان ذکور اعضای فراماسونری را اصطلاحا گرگ زاده یا بچه گرگ مینامندمنبع : 313noor[dot]mihanblog[dot]com[slash]post[slash]8

شرایط پذیرش برای ورود افراد به , سهامی عام شدن شرط اصلی ورود , مشاهیر جهان روز کوروش بزرگ, کامپیوتر شبکه هک Proxy چیست , مشاهده نظرات ورود افراد غیر , امانتی در دست لیست نهایی , sims 3 دانلود سینما برای سیمز 3,

تبلیغات


تبلیغات

تبلیغات
مطالب تصادفی

تبلیغات