تبلیغات

تاج افزابوذیات فقد الاب

ابوذیات فقد الاب

علیک اهموم گلبی ابعتب یاعن

فگدتک من سطانی الدهر یا عن

ابچی ابدم علی الی رحل یا عن

الابوا تاج البخت حامی الثنیه

***

لفانی الحزن گلبی انفجر بیدای

اهجرتنی او سافرت للابد بیدای

الدهر امرنی اطم الگبر بیدای

اشمطمن یبتعد شوفک علیه

***

علی وحشه صفه الدیوان بعداک

اشبیدی و الدهر بفراگ بعداک

اعاید من یبویه او سرت بعداک

اعتذر للعید من یجبل علیه

***

شلت بویه او جفانی البچی والهم

ابجفاک ادوای بس الصبر و الهم

ابصور واتصورک بالدار و الهم

افز من نومتی و اصفج بدیه

***

 

جاسم ثعلبی (الحسانی) 19/09/1393منبع : www[dot]jasem1340[dot]blogfa[dot]com[slash]post-876[dot]aspx

دیوان الشعر الاهوازی لل شاعر , بزرگترین وبلاگ مقاله کشاورزی , کتابخانه مرکز تحقيقات معلمان , الشعر العربی , کتابخانه مرکز تحقيقات معلمان , سکه های خارجی و سکه های قدیم , درهم برهم نگاهي به دوره هاي ,

تبلیغات


تبلیغات

تبلیغات
مطالب تصادفی

تبلیغات