تبلیغات

تورابه جای همه کسانی کهدوست می دارم

تورابه جای همه کسانی که نشناخته ام دوست می دارم.

تورابه جای همه روزگارانی که نمی زیسته ام دوست میدارم.

برای خاطرعطرنان گرم و برفی که آب می شود وبرای خاطر نخستین گل ها.

تورابخاطردوست داشتن دوست می دارم.

تورابه جای همه کسانی که دوست نمی دارم دوست می دارم...منبع : taghdir1375000[dot]blogfa[dot]com[slash]post-205[dot]aspx

هیچکس تنهاییم راحس نکرد دوست , remember me دوست داشتن , فقط برای خودم وعشقم عاشختمممم , روزگار تلخ جملات زیبای گیله مرد, تهمتن معنی کل دروس ادبیات سوم , عمران عمران عاشقانه, کلام عشق 200 جمله کوتاه در باره ,

تبلیغات


تبلیغات

تبلیغات
مطالب تصادفی

تبلیغات