تبلیغات

تکذیب مرگ شهرام کاشانیآدرس : خیابان شهید گل نبی، خود شهید مصطفی احمدی روشن


همان ساعت که سر می زد سپیده

به خاک افتاد آن سیب رسیده

همه تن خون و پیراهن، تر از خون


میان اینهمه تکذیب و تایید

برای ادعاهایش نمی دید

دلیلی واضح و روشنتر از خون


***

رهبر و فرزند شهید رضایی نژاد : عکس اول + عکس دوم
رهبر و فرزند شهید احمدی روشن : عکس اول + عکس دوم

مادر شهید مصطفی احمدی روشن
پدر شهید مصطفی احمدی روشن
منبع : senobari[dot]blogfa[dot]com[slash]post-245[dot]aspx

90 10 22 به قلم من به رنگ آسمان, ایران حامي اسامی برخي از , به رنگ آسمان, به رنگ آسمان, به رنگ آسمان, کادوس مهمترین رخدادهای تاریخی , ایران حامي مجموعه‌ای از ,

تبلیغات


تبلیغات

تبلیغات
مطالب تصادفی

تبلیغات