تبلیغات

روستای رئیس آباد آملدومین همایش شوراهای اسلامی ودهیاران منطقه غرب پائین خیابان لیتکوه
 همایش شوراهای اسلامی ودهیاران وفرماندهان پایگاهای مقاومت بسیج منطقه غرب پائین خیابان

لیتکوه آمل مورخه ۲۸/۹/۹۲ باحضوربخشدارمحترم مرکزی -رئیس ونایئب رئیس محترم شورای شهرستان -

 اعضای محترم شورای بخش مرکزی -فرمانده محترم پاسگاه انتظامی آغوزبن -اعضای هیئت مدیره و

مدیرعامل شرکت تعاونی دهیاران منطقه - اعضای شورای اسلامی ودهیاری و فرمانده پایگاه بسیج

روستاهای ورکاده-نوآباد-حسین آباد-کوسه رز-پیشکون-مسکون-تازه آباد- سیاه لش-درکاپی-کاسب محله-

روکش-گلان-چنگاز-ولیسده- سائیچ محله-آغوزبن-انجه پل-تجن جارسفلی وعلیاوخانواده معظم شهداءو

معتهمدین درحسینیه روستای ولیسده برگزار شد.دراین مراسم ابتداء تلاوت چندازکلام الله مجیدقرائت

 سپس برادر ولایی از اعضای شورای بخش مرکزی آمل به حضارگرامی ومهمان ارجمندخیرمقدم گفت

 وچندنکته ای درخصوص مشکلات منطقه بصورت کلی به بخشدار محترم وحاضرین گزارشی ارائه دادند

که در ادامه جناب آقای نصیری بخشدارمحترم ضمن تقدیروتشکر از شورای اسلامی ودهیاری ولیسده

بابت میزبانی درخصوص شرح ووظایف شوراهاودهیار وچگونگی اجرای مصوبات وپیگیری طرحها و اعتبارات

دولتی ومشکلات منطقه ازقبیل گازرسانی-دوبانده کردن جاده نور و ولسیده به کلوده -ضعف ولتاژ برق

توضیحاتی دادندودرپایان برادر علی قاسمی رئیس شورای شهرستان نیزبه رفع مشکلات منطقه پرداختند 

که در پایان جلسه با ذکر صلوات خاتمه یافت./

 

 منبع : haleketi1351[dot]blogfa[dot]com[slash]post-944[dot]aspx

پایگاه خبری روستای هلی کتی آمل , پایگاه خبری روستای هلی کتی آمل , پایگاه خبری روستای هلی کتی آمل , پایگاه خبری روستای هلی کتی آمل , پایگاه خبری روستای هلی کتی آمل , پیش شماره و کد تلفن شهرها و , پایگاه خبری روستای هلی کتی آمل ,

تبلیغات


تبلیغات

تبلیغات
مطالب تصادفی

تبلیغات