تبلیغات

روش گویدچهار روش در مدیریت زمان
مدیریت زمان
روش اهرم: ارشمیدس می گوید: یک اهرم و یک تکیه گاه به من بدهید تا دنیا را جابجا کنم.جابجا کردن یک سنگ با اهرم ساده می شود.از این اهرم ها استفاده کنید.1- اهرم دانش دیگران ۲- اهرم انرژی دیگران ۳-  اهرم سرمایه های دیگران – قرض گرفتن از دیگران ۴- اهرم پیروزی دیگران ۵- اهرم شکست دیگران ۶- اهرم ایده ی دیگران- کتاب خواندن- سایت ۷- اهرم ارتباطات دیگران
...
روش اهرم: ارشمیدس می گوید: یک اهرم و یک تکیه گاه به من بدهید تا دنیا را جابجا کنم.جابجا کردن یک سنگ با اهرم ساده می شود.از این اهرم ها استفاده کنید.1- اهرم دانش دیگران ۲- اهرم انرژی دیگران ۳-  اهرم سرمایه های دیگران – قرض گرفتن از دیگران ۴- اهرم پیروزی دیگران ۵- اهرم شکست دیگران ۶- اهرم ایده ی دیگران- کتاب خواندن- سایت ۷- اهرم ارتباطات دیگران

روش برش سالامی: تقسیم کار بزرگ به کارهای کوچکتر را برش سالامی گویند. به کمک این روش جزئیات انجام دادن کار را در نظر می گیرید وبعد تصمیم می گیرید درهر زمان جزیی از آن کار را انجام بدهید.این روش فشار روانی انجام آن کار بزرگ را کاهش می دهد چرا که قرار است چند کار کوچک را انجام بدهید نه یک کار بزرگ را!

روش پنیر سوئیسی : در این روش سوراخی درکار ایجاد می کنید درست مانند سوراخی که در یک نقطه  پنیر سوئیسی وجود دارد. یعنی ۵ تا ۱۰ دقیقه روی پروژه ای کار می کنید و بعد آن را رها می کنید و سراغ پروژه ی  دیگری می روید.این روش را حتما اجرا کنید به خصوص اگر اهل مسامحه کاری هستید هیجان دارد.

روش الفبا: روشی است قدرتمند بری تعیین اولویت ها.

توضیحات روش در ادامه مطلب …..

ابتدا فهرستی از تمام کارهایی که باید در روز انجام دهید تهیه کنید آنها را با توجه به ۵ دسته ی زیر٬ از هم جدا کنید.

الف- مهمترین کار- اگر آن را انجام ندهید با پیامد های جدی روبرو خواهید شد.

ب- کاری است که باید ویا بهتر است آن راانجام دهید اما نتایج و پیامد های نه چندان سنگینی دارد.

ج- کاری که انجام دادنش خوب است اما اگر انجامش ندهید پیامدی هم متوجه شما نخواهد شد.

د- کاری است که می توان انجام دادنش را به دیگران واگذار کرد.

ه- کاری است که می توانید حذفش کنید.

روش الفبا می گوید ابتدا کارهای الف را تمام کنید بعد اگر وقت داشتید کارهای ب را تمام کنید
منبع : new-vision[dot]mihanblog[dot]com[slash]post[slash]2

management مدیریت چهار روش در , به این روش شوهرتان نه نمی‌گوید, کشاورزی تولید ارگانیک, احکام غسل پس از آمیزش به چه صورت , دانشجو تعیین بافت خاک به روش , ریاضیات نقی زاده مطالب روش , مهارتهای خواندن خود را پرورش دهیم ,

تبلیغات


تبلیغات

تبلیغات
مطالب تصادفی

تبلیغات