تبلیغات

زیر بناییوضعیت تأسیسات زیر بنایی روستا

شبکه آب آشامیدنی

بررسیهای میدانی نشان میدهد که آب آشامیدنی به اظهار اهالی به علت آهکداری بودن برای شرب استفاده نمی کنند و آب شرب مورد نیازخود را از چشمه های اطراف تهیه می نمایند البته آب شرب مناسب در حاشیه قره سو وجود دارد که فعلاً اقدامی برای آبرسانی از آآنجا صورت نگرفته است .از دیگر مشکلات آب بهداشتی مورد عدم تکافوی آب مورد نیاز روستای ورگهان به علت گسترش روستا بوده که  این در موارد کاهش آب بیشتر رخ می نماید منبع اصلی آب روستا از نوع زیر زمینی با ابعاد 9ضربدر8ضربدر3متربوده که در جنوب روستا قرار دارد منبع دیگر آب نیز در روستای ورگهان قرار دارد که مختص مرکز بهداشتی ودرمانی می باشد منبع آب اصلی روستا توسط میر آب هر 3روز یکبار لکه زنی می شود.

برق

برق یکی از موهباتی که به روند پایداری حیات جوامع کمک می کند و باعث بالندگی اقتصادی واجتماعی انسان می گردد از اهم تأسیساتی است که در روستای ورگهان تمامی خانوارهای روستا از آن برخوردارند برق رسانی برای روستا در سال 1372 توسط اداره برق شهرستان اهر انجام شده ترانس برق روستای ورگهان از نوع زمینی می باشد.

شبکه مخابرات

طبق اطلاعات به دست آمده از مدیر شبکه مخابرات ورگهان این شبکه در سال 1383 احداث گردیده است .قابل ذکر است که هم اکنون این روستا دارای 295 شماره تلفن ثابت هست که قادر به ارتباط با کلیه نقاط کشور و خارج از کشور با کد 0426 می باشد.

شبکه دفع فاضلاب

فاضلاب بافت روستا شامل دو قسمت می باشد.

1-فاضلاب خانگی

فاضلاب توالت و فاضلاب آبهای سطحی را در برگیرنده اغلب واحد های مسکونی دارای فاضلاب به توالت به عمق 5 تا 10 متر می باشد.

2-فاضلاب حاصل از آبهای باران

این فاضلابها در منطقه جنوبی روستای ورگهان از سمت جنوب به شمال از طرق طرح هادی به سمت رودخانه  هدایت می شود و در منطقه شمالی از سمت شمال به جنوب بدون طرح هادی به رود خانه کج رود هدایت و در نهایت به رود خانه ارس می ریزد.

مساحت کابری های  ورگهان

مدرسه دبستان شهریار

این کاربری با مساحت 5495 متر مربع و به سرانه 7/5 متر مربع 6/1 در صد از سطح کل کاربهای ورگهان را به خود اختصاص داده است.

مدرسه شهید بشارت راهنمایی ورگهان

این کاربری با مساحت 5540متر مربع به تعداد 2 واحد به سرانه 5 متر مربع 4/1 درصد از سطح کل کاربریها این روستا را به خود اختصاص داده است.

مدرسه شبانه روزی حافظ

مساحت این کاربر 8154متر مربع به سرانه 5/8متر مربع که 4/2 درصد از سطح کل کاربریها به خود اختصاص داده است.

مسجد

مساحت این کاربر 3 باب مسجد برابر 24270 و سرانه هر فرد از آن 5/4 می باشد سطح اشغال مسجد از کل کاربریهای روستا 2/1 درصد می باشد.

مسکونی

مساحت این کاربر 186475متر مربع وسرانه هر فرد از آن 239 متر مربع و سطح آن 55 درصد می باشد.

ورزشگاه به صورت روباز

این کاربر به مساحت 12245 متر مربع و واحد سرانه آن 7/12متر مربع و سطح آن نیز 6/3 درصد می باشد.

پارک کودک

مساحت این کاربر 910متر مربع و واحد سرانه آن نیز 9/0و سطح آن نیز 3/0می باشد.

مراکز تجاری

مساحت این کاربریها 25185متر مربع با تعداد44 باب و واحد سرانه آن 7/2متر مربع و سطح آن نیز 8/0 می باشد.

کارگاه و صنایع

این کاربر به مساحت 750 متر مربع و سرانه آن78/0متر مربع  و سطح آن نیز 3/0 می باشد.

فروشگاه تعاونی

مساحت این کاربر172 متر مربع و سرانه آن2/0متر مربع  وسطح آن نیز1/0درصد می باشد.

توالت عمومی

مساحت این کاربر 53 متر مربع و سرانه آن1/0 متر مربع وسطح آن نیز 03/0درصد می باشد.

دفتر مخابرات

مساحت این کاربر 443مترمربع و واحد سرانه آن5/0متر مربع وسطح آن نیز 1/0 درصد می باشد.

منبع آب

مساحت این کاربر 35متر مربع وسرانه آن4/0مترمربع و سطح آن نیز 1/0 می باشد.

تراس برق

مساحت این کاربر 200متر مربع و سرانه آن 2/0مترمربع وسطح آن نیز 07/0 درصد می باشد.

اداری

مساحت این کاربر1068متر مربع و سرانه آن 1/1متر مربع و سطح آن نیز 3/0درصد می باشد.

معابر

مساحت این کاربر 60058متر مربع و سرانه آن5/65 متر مربع و سطح آن نیز 5/17درصد      می باشد.

اراضی بایر

مساحت این کار بر 13444مترمربع و سرانه آن 14متر مربع و سطح آن نیز 9/3 درصد می باشد.

(بنیاد مسکن اهر)منبع : varghahan[dot]blogfa[dot]com[slash]post-8[dot]aspx

روستای ورگهان استان آذربایجان , dehyari hararan bam امکانات زیر بنایی , دبیر های زبان متوسطه عمومی اول , کافه هندبال موارد مهم در تغذیه , آینده پژوهی و برنامه ریزی شهری , متن سازمان توسعه وعمران دریا , جمع دوستانه دوستانه عکس هایی ,

تبلیغات


تبلیغات

تبلیغات
مطالب تصادفی

تبلیغات