تبلیغات

سایت حراست دانشگاه اصفهانمراکز دانشگاه دولتی
دانشگاه اصفهان

آدرس سایت: http://www.ui.ac.ir/

سامانه آموزش: http://daneshjoo.ui.ac.ir/

دانشگاه شهرکرد

آدرس سایت: http://www.sku.ac.ir/

سامانه آموزش: http://sama.sku.ac.ir/

 دانشگاه علوم پزشکی اصفهان

آدرس سایت: http://www.mui.ac.ir/

سامانه آموزش : http://register.mui.ac.ir/samaweb/

سامانه متقاضیان جویای کار دانشگاه علوم پزشکی: http://hrm.mui.ac.ir/karafarini/

دانشگاه صنعتی اصفهان

آدرس سایت: http://www.iut.ac.ir/

سامانه آموزش: http://golestan.iut.ac.ir/

دانشگاه یزد

سامانه آموزش : http://golestan.yazd.ac.ir/منبع : shentiyalink[dot]blogfa[dot]com[slash]post-16[dot]aspx

مرجع معرفی سایت های اینترنتی, مرجع معرفی سایت های اینترنتی, مرجع معرفی سایت های اینترنتی, دانشگاه جامع علمی کاربردی , مرجع معرفی سایت های اینترنتی, الأدب پژوهشی جدید در زمینه , سيان جرقويه اصفهان جیمیل فارسی ,

تبلیغات


تبلیغات

تبلیغات
مطالب تصادفی

تبلیغات