تبلیغاتفهرست داروهای ژنریک ایران
   
ایش : 566
در این لیست کلیه داروهای ایران با نام ژنریک و خواص درمانی آن جهت استفاده همکاران ارجمند آورده شده امید است مورد استفاده قرار گیرد
 
 
لیست کلیه داروهای ژنریک ایران
نام ژنريك
نام ژنريك
ACA TAB
آکسار
مسكن - سردرد
ACARBOSE 100MG TAB
آکاربوز
ضد دیابت
ACARBOSE 50MG TAB
آکاربوز
ضد دیابت
ACETAMINOPHEN 100MG/ML DROP
استامينوفن قطره
ضد درد- ضد تب
ACETAMINOPHEN 120MG/5ML 60ML SOL
استامينوفن شربت
ضد درد- ضد تب
ACETAMINOPHEN 120MG/5ML SUSP
استامينوفن سوسپانسيون
ضد درد- ضد تب
ACETAMINOPHEN 125MG PED SUPP
استامينوفن شياف کودکان
ضد درد- ضد تب
ACETAMINOPHEN 325MG SUPP
استامينوفن شياف بزرگسالان
ضد درد- ضد تب
ACETAMINOPHEN 325MG TAB
استامينوفن قرص 325
ضد درد- ضد تب
ACETAMINOPHEN 500MG TAB
استامينوفن قرص 500
ضد درد- ضد تب
ACETAMINOPHEN 500MG TAB
استامينوفن قرص 80
ضد درد- ضد تب
ACETAMINOPHEN CODEINE (300+20) TAB
استامينوفن کدئين
ضد درد- ضد تب
ACETAZOLAMIDE 250MG TAB
استازولاميد
گلوكوم -كوه گرفتگي
ACICLOVIR 200MG TAB
آسيکلوير قرص 200
ضد ويروس
ACICLOVIR 3% 3G OINT OPH
آسيکلوير پماد چشمی
ضد ويروس
ACICLOVIR 400MG TAB
آسيکلوير قرص 400
ضد ويروس
ACICLOVIR 5% 10G CREAM
آسيکلوير کرم جلدی
ضد ويروس
ACITRETIN 10MG CAP
ACITRETIN 25MG CAP
ADULT COLD TAB
سرماخوردگی بزرگسالان
ضد علائم سرماخوردگي
ALBENDAZOLE 200MG TAB
آلبندازول
ضد انگل
ALENDRONATE SODIUM 10MG TAB
آلندرونات قرص 10
درمان پوكي استخوان
ALENDRONATE SODIUM 35MG TAB
آلندرونات قرص 35
پيشگيري پوكي استخوان
ALENDRONATE SODIUM 70MG TAB
آلندرونات قرص 70
درمان پوكي استخوان
ALLOPURINOL 100MG TAB
آلوپورينول قرص 100
ضد نقرس- سنگ كليه
ALLOPURINOL 300MG TAB
آلوپورينول قرص 300
ضد نقرس- سنگ كليه
ALPRAZOLAM 0.5MG TAB
آلپرازولام قرص 0.5
ضد اضطراب - آرامبخش
ALPRAZOLAM 1MG TAB
آلپرازولام قرص 1
ضد اضطراب - آرامبخش
ALUMINIUM HYDROXIDE 300 TAB
آلومينيوم هيدروکسايد قرص
آنتي اسيد- كاهش فسفات
ALUMINIUM HYDROXIDE 320/5ML SUSP
آلومينيوم هيدروکسايد سوسپانسيون
آنتي اسيد- كاهش فسفات
ALUMINIUM MG SUSP
آلومينيوم ام جي سوسپانسيون
آنتي اسيد
ALUMINIUM MG TAB
آلومينيوم ام جي قرص
آنتي اسيد
ALUMINIUM MGS FOR SUSP SACHET
ALUMINIUM MGS SUSP
آلومينيوم ام جي اس سوسپانسيون
آنتي اسيد و ضد نفخ
ALUMINIUM MGS TAB
آلومينيوم ام جي اس قرص
آنتي اسيد و ضد نفخ
AMANTADINE HCL 100MG CAP
آمانتادين کپسول
ضد پاركينسون-ضد ويروس
AMIKACIN SULFATE 100MG/2ML AMP
آميکاسين آمپول 100
آنتي بيوتيك
AMIKACIN SULFATE 500MG/2ML AMP
آميکاسين آمپول 500
آنتي بيوتيك
AMINOPHYLLINE 250MG/10ML AMP
آمينوفيلين آمپول
ضد آسم - تسهیل دفع سنگ كليه
AMIODARONE HCL 200MG TAB
آميودارون
آنتي آريتمي
AMITRIPTYLINE 100MG TAB
آمي تريپتيلين قرص 100
ضد افسردگي
AMITRIPTYLINE 10MG TAB
آمي تريپتيلين قرص 10
ضد افسردگي
AMITRIPTYLINE 25MG TAB
آمي تريپتيلين قرص 25
ضد افسردگي
AMITRIPTYLINE 50MG TAB
آمي تريپتيلين قرص 50
ضد افسردگي
AMLODIPINE BESYLATE 5MG TAB
آملوديپين
ضد فشار خون
AMOXICILLIN 125MG/5ML 100ML POW SUSP
آموکسي سيلين سوسپانسيون 125
آنتي بيوتيك
AMOXICILLIN 200MG/5ML 70ML POW SUSP
AMOXICILLIN 250MG CAP
آموکسي سيلين کپسول250
آنتي بيوتيك
AMOXICILLIN 250MG CHEWABLE TAB
آموکسي سيلين قرص250
آنتي بيوتيك
AMOXICILLIN 250MG/5ML 100ML POW SUSP
آموکسي سيلين سوسپانسيون 250
آنتي بيوتيك
AMOXICILLIN 400MG/5ML 70ML POW SUSP
AMOXICILLIN 500MG CAP
آموکسي سيلين کپسول500
آنتي بيوتيك
AMOXICILLIN 500MG TAB
آموکسي سيلين قرص500
آنتي بيوتيك
AMPICILLIN 125MG/5ML 100ML POW SUSP
آمپي سيلين سوسپانسيون 125
آنتي بيوتيك
AMPICILLIN 250MG CAP
آمپي سيلين کپسول 250
آنتي بيوتيك
AMPICILLIN 250MG/5ML 100ML POW SUSP
آمپي سيلين سوسپانسيون 250
آنتي بيوتيك
AMPICILLIN 500MG CAP
آمپي سيلين کپسول 500
آنتي بيوتيك
AMPICILLIN SODIUM 1GR VIAL
آمپي سيلين ويال 1 گرم
آنتي بيوتيك
AMPICILLIN SODIUM 250MG VIAL
آمپي سيلين ويال 250
آنتي بيوتيك
AMPICILLIN SODIUM 500MG VIAL
آمپي سيلين ويال 500
آنتي بيوتيك
AMPICILLIN/SULBACTAM 1G/0.5G VIAL
AMPICILLIN/SULBACTAM 2G/1G VIAL
ANTHOCYANOSIDE A TAB
آنتوسيانوزيد - آ
ضد شكنندگي عروق
ANTIHEMORRHOID 15G OINT
آنتي هموروئيد پماد
ضد بواسير - شقاق
ANTIHEMORRHOID SUPP
آنتي هموروئيد شياف
ضد بواسير - شقاق
ANTIHISTAMINE DECONGESTANT TAB
آنتي هيستامين دکونژستانت
ضد آبريزش و گرفتگي بيني
ARTIFICIAL TEARS 0.5% 10 ML OPH DROP
اشک مصنوعي
کاهش خشكي چشم
ASA 100MG CHEWABLE TAB
آسپرين 100
طولاني كردن زمان انعقاد خون
ASA 100MG FC TAB
ASA 325MG EFF TAB
ASA 325MG SUPP
آسپرين شياف 325
مسكن - تب بر - ضد التهاب
ASA 325MG TAB
آسپرين قرص 325
مسكن - تب بر - ضد التهاب
ASA 500MG MC TAB
آسپرين قرص 500
مسكن - تب بر - ضد التهاب
ASA 80MG EC TAB
آسپرين قرص 80
طولاني كردن زمان انعقاد خون
ASA CODEINE TAB
آسپرين کدئين
مسكن - تب بر - ضد التهاب
ATENOLOL 100MG TAB
آتنولول 100
ضد فشار خون (کاهش ضربان قلب)
ATENOLOL 50MG TAB
آتنولول 50
ضد فشار خون (کاهش ضربان قلب)
ATORVASTATIN 10MG TAB
آتوروستاتين قرص 10
ضد چربي خون(کلسترول و تریگلیسرید)
ATORVASTATIN 20MG TAB
آتوروستاتين قرص 20
ضد چربي خون(کلسترول و تریگلیسرید)
ATORVASTATIN 40MG TAB
آتوروستاتين قرص 40
ضد چربي خون(کلسترول و تریگلیسرید)
ATRACURIUM BESYLATE 25MG/2.5ML AMP
ATRACURIUM BESYLATE 50MG/5ML AMP
ATROPINE SULFATE 0.5% 10ML OPH DROP
آتروپين قطره 0.5 درصد
گلوكوم - تسهیل معاينه چشم
ATROPINE SULFATE 0.5MG/1ML AMP
آتروپين آمپول 0.5
مسموميت - كاهش ترشحات بدن
ATROPINE SULFATE 1%10ML OPH DROP
آتروپين قطره 1 درصد
گلوكوم - تسهیل معاينه چشم
ATROPINE SULFATE 20MG/2ML AMP
آتروپين آمپول 0.5
مسموميت - كاهش ترشحات بدن
AZATHIOPRINE 50MG TAB
آزاتيوپرين
درمان آرتريت روماتوئيد - مانع پس زدن پيوند
AZITHROMYCIN 100MG/5ML 30 ML SUSP
آزيترومايسين سوسپانسيون 100
آنتي بيوتيك
AZITHROMYCIN 200MG/5ML 30ML SUSP
آزيترومايسين سوسپانسيون 200
آنتي بيوتيك
AZITHROMYCIN DIHYDRATE 250MG CAP
آزيترومايسين کپسول 250
آنتي بيوتيك
BACLOFEN 10MG TAB
باکلوفن قرص 10
ضد اسپاسم
BACLOFEN 25MG TAB
باکلوفن قرص 25
ضد اسپاسم
BALANCED SALT 1000ML OPH SOL
بالانست سالت سرم 1 ليتر
جايگزين مايعات
BALANCED SALT 500ML OPH SOL
بالانست سالت سرم 0.5 ليتر
جايگزين مايعات
BARIUM SULFATE 135G SACHET
باريم سولفات پودر
عكسبرداري گوارش
BECLOMETHASONE DIPROPIONATE 250MCG/DOSE 200D SPRAY
بکلومتازون اسپري
ضد رينيت بيني - ضد آسم
BELLADONNA PB 60ML ELIXIR
بلادونا پي بي شربت
ضد دلپيچه و دل درد
BELLADONNA PB TAB
بلادونا پي بي قرص
ضد دلپيچه و دل درد
BENZOCAINE 5% 30G OINT
بنزوکائين پماد 5 درصد
بي حس كننده
BENZOYL PEROXIDE 10% LOTION
بنزوئيل پروکسايد 10 درصد لوسيون
ضد آكنه
BENZYDAMINE HCl 0.15% 120 ML MOUTH WASH
بنزيدآمين دهانشويه
ضد التهاب و بی حس کننده
BETAHISTINE 2HCL 8MG TAB
بتاهيستين
سرگيجه - وزوز گوش- کاهش وزن
BETAMETHASONE 0.1% 100G OINT
BETAMETHASONE 0.1% 15G CREAM
بتامتازون کرم جلدی
ضد التهاب
BETAMETHASONE 0.1% 15G OINT
بتامتازون پماد جلدی
ضد التهاب
BETAMETHASONE 0.1% 3G OPH OINT
بتامتازون پماد چشمي
ضد التهاب
BETAMETHASONE 0.1% 5ML OPH DROP
بتامتازون قطره چشمي
ضد التهاب
BETAMETHASONE 0.1% LOTION
بتامتازون لوسيون
ضد التهاب
BETAMETHASONE 0.5MG TAB
بتامتازون قرص
ضد التهاب
BETAMETHASONE 4MG/1ML AMP
بتامتازون آمپول
ضد التهاب
BETAMETHASONE LA 1ML AMP
بتامتازون ال-آ آمپول
ضد التهاب
BETAXOLOL 0.5% 10ML OPH DROP
بتاکسولول
فشار چشم
BIPERIDEN HCL 2MG TAB
بي پريدن قرص
رفع خشكي عضلات(ناشی ار سایر داروها)- درمان پاركينسون
BIPERIDEN LACTATE 5MG/1ML AMP
بي پريدن آمپول
رفع خشكي عضلات
BISACODYL 10MG SUPP
بيزاکوديل شياف 10
ملين - مسهل
BISACODYL 5MG SUPP
بيزاکوديل شياف 5
ملين - مسهل
BISACODYL 5MG TAB
بيزاکوديل قرص
ملين - مسهل
BISMUTH SUBCITRATE 120MG TAB
بيسموت ساب سيترات
درمان سوءهاضمه
BROMHEXINE HCL 4MG/2ML AMP
BROMHEXINE HCL 4MG/5ML 60ML ELIXIR
برم هگزين شربت
خلط آور
BROMHEXINE HCL 8MG TAB
برم هگزين قرص
خلط آور
BROMOCRIPTINE MESYLATE 2.5MG TAB
برموکريپتين
پاركينسون - ترشح زياد شير - آكرومگالي -نازايي-دیابت
BUPIVACAINE HCL 0.25% 10ML VIAL
BUPIVACAINE HCL 0.5% 20ML VIAL
BUPRENORPHINE 0.3MG/1ML AMP
BUPRENORPHINE 0.4MG SL TAB
BUPRENORPHINE 2MG SL TAB
BUPRENORPHINE 8MG SL TAB
BUPROPION 100MG TAB
بوپروپيون قرص 100
ضد افسردگي - ترك سيگار
BUPROPION 75MG TAB
بوپروپيون قرص 75
ضد افسردگي - ترك سيگار
BURN 30G OINTMENT
پماد سوختگي
شامل زینک اکساید و روغن ماهی
BUSERELIN ACETATE 5.5MG/5.5ML VIAL
ضد اضطراب - آرامبخش
BUSPIRONE 5MG TAB
بوسپيرون
ضد اضطراب - آرامبخش
CALAMINE 8% 30G CREAM
کالامين کرم
ضد خارش
CALAMINE 8% 60ML LOTION
کالامين لوسيون
ضد خارش
CALCITONIN 50 IU/ML AMP
کلسي تونين آمپول
پوكي استخوان -استئوآرتریت-هایپرکلسمی
CALCITONIN,SALMON 100 IU/DOS NASAL SPRAY
کلسي تونين اسپري بيني 100
پوكي استخوان -استئوآرتریت
CALCITONIN,SALMON 200 IU/DOS NASAL SPRAY
کلسي تونين اسپري بيني 200
پوكي استخوان -استئوآرتریت
CALCITRIOL 0.25 MCG CAP
کلسي تريول
ويتامين د فعال
CALCIUM CARBONATE 500MG TAB
کلسيم کربنات
مكمل كلسيم - مانع پوكي استخوان-آنتي اسيد-ضد فسفات
CALCIUM FORTE EFF TAB
کلسيم فورت جوشان
مكمل كلسيم - مانع پوكي استخوان
CALCIUM GLUCONATE 10% 10ML AMP
کلسيم گلوکونات آمپول
درمان كاهش كلسيم خون-در افزایش پتاسیم و منیزیوم خون
CALCIUM PANTOTHENATE 100MG TAB
کلسيم پانتتونات
ویتامین B5
CALCIUM SYRUP
شربت کلسيم
مكمل كلسيم - مانع پوكي استخوان-آنتي اسيد-ضد فسفات
CALCIUM-D SACHET
CALCIUM-D TAB
کلسيم-د
مكمل كلسيم - مانع پوكي استخوان
CAPSAICIN 0.025% CREAM
کاپسايسين کرم 0.025
ضد درد روماتيسم-درد زونا -نروپاتي ديابت
CAPSAICIN 0.075% CREAM
کاپسايسين کرم 0.075
ضد درد روماتيسم-درد زونا -نروپاتي ديابت
CAPTOPRIL 25MG TAB
کاپتوپريل قرص 25
ضد فشار خون-محافظت کلیه در دیابت
CAPTOPRIL 50MG TAB
کاپتوپريل قرص 50
ضد فشار خون-محافظت کلیه در دیابت
CARBAMAZEPINE 200MG TAB
کاربامازپين قرص 200
ضد تشنج-اختلال دوقطبي-درد اعصاب صورت
CARBAMAZEPINE SR 200MG TAB
ضد تشنج
CARBAMAZEPINE SR 400MG TAB
ضد تشنج
CARBAMIDE PEROXIDE 10% 15ML MOUTH WASH
CARNITINE 1G/10ML ORAL SOLUTION
مكمل غذايي
CARNITINE 250MG TAB
کارنيتين قرص
مكمل غذايي(قلب،دیالیز،دیابت)- متابولسیم چربی
CARVEDILOL 12.5MG TAB
کاروديلول قرص 12.5
ضد فشار خون-نارسايي قلبي- آنژين قلبي
CARVEDILOL 25MG TAB
کاروديلول قرص 25
ضد فشار خون-نارسايي قلبي- آنژين قلبي
CARVEDILOL 6.25MG TAB
کاروديلول قرص 6.25
ضد فشار خون-نارسايي قلبي- آنژين قلبي
CEFAZOLIN 1 GR VIAL
سفازولين ويال 1 گرم
آنتي بيوتيك
CEFAZOLIN 250MG VIAL
سفازولين ويال 250
آنتي بيوتيك
CEFAZOLIN 500MG VIAL
سفازولين ويال 500
آنتي بيوتيك
CEFEPIME HYDROCHLORIDE 1 G VIAL
سفپيم ويال 1 گرم
آنتي بيوتيك
CEFEPIME HYDROCHLORIDE 2 G VIAL
سفپيم ويال 2 گرم
آنتي بيوتيك
CEFEPIME HYDROCHLORIDE 500MG VIAL
سفپيم ويال 0.5 گرم
آنتي بيوتيك
CEFIXIME 100MG/5ML 100ML FOR SUSP
سفيکسيم سوسپانسيون 100 سی سی
آنتي بيوتيك
CEFIXIME 100MG/5ML 50ML FOR SUSP
سفيکسيم سوسپانسيون 50 سی سی
آنتي بيوتيك
CEFIXIME 200MG TAB
سفيکسيم قرص 200
آنتي بيوتيك
CEFIXIME 400MG TAB
سفيکسيم قرص 400
آنتي بيوتيك
CEFOTAXIME 1GR VIAL
سفوتاکسيم ويال 1 گرم
آنتي بيوتيك
CEFOTAXIME 500MG VIAL
سفوتاکسيم ويال 0.5 گرم
آنتي بيوتيك
CEFTAZIDIME PENTAHYDRATE 1G VIAL
سفتازيديم ويال 1 گرم
آنتي بيوتيك
CEFTAZIDIME PENTAHYDRATE 2G VIAL
سفتازيديم ويال 2 گرم
آنتي بيوتيك
CEFTAZIDIME PENTAHYDRATE 500MG VIAL
سفتازيديم ويال 0.5 گرم
آنتي بيوتيك
CEFTIZOXIME SODIUM 1G VIAL
سفتي زوکسيم ويال 1 گرم
آنتي بيوتيك
CEFTIZOXIME SODIUM 500MG VIAL
سفتي زوکسيم ويال 0.5 گرم
آنتي بيوتيك
CEFTRIAXONE 1 GR VIAL
سفترياکسون ويال 1 گرم
آنتي بيوتيك
CEFTRIAXONE 250MG VIAL
سفترياکسون ويال 250
آنتي بيوتيك
CEFTRIAXONE 500MG VIAL
سفترياکسون ويال 500
آنتي بيوتيك
CEFUROXIME AXETIL 125MG FC TAB
سفوروکسيم قرص 125
آنتي بيوتيك
CEFUROXIME AXETIL 250MG FC TAB
سفوروکسيم قرص 250
آنتي بيوتيك
CEFUROXIME AXETIL 500MG FC TAB
سفوروکسيم قرص 500
آنتي بيوتيك
CEFUROXIME SODIUM 1.5 G VIAL
سفوروکسيم ويال 1.5 گرم
آنتي بيوتيك
CEFUROXIME SODIUM 750MG VIAL
سفوروکسيم ويال 0.75 گرم
آنتي بيوتيك
CELECOXIB 100MG CAP
سلکوکسيب کپسول 100
ضد روماتوئید) - مسكن التهاب(استئوآرتریت،آرتریت
CELECOXIB 200MG CAP
سلکوکسيب کپسول 200
ضد التهاب(استئوآرتریت،آرتریت روماتوئید) - مسكن
CEPHALEXIN 125MG/5ML 100ML POW FOR SUSP
سفالکسين سوسپانسيون 125
آنتي بيوتيك
CEPHALEXIN 250MG CAP
سفالکسين کپسول 250
آنتي بيوتيك
CEPHALEXIN 250MG/5ML 100ML POW FOR SUSP
سفالکسين سوسپانسيون 250
آنتي بيوتيك
CEPHALEXIN 250MGR/SACHET
CEPHALEXIN 500MG CAP
سفالکسين کپسول 500
آنتي بيوتيك
CETIRIZINE 2HCl 10MG TAB
ستيريزين قرص 10
آنتي هيستامين
CETIRIZINE 2HCl 5MG TAB
CETIRIZINE 2HCL 5MG/5ML 60ML SYRUP
ستيريزين شربت
آنتي هيستامين
CETRIMIDE-C 250ML CONCENTRATED SOLUTION
ستريميد - سي محلول غليظ شده
ساولن - ضد عفوني كننده
CETRIMIDE-C 3.8L CONCENTRATED SOLUTION
CETYLPYRIDINIUM CHLORIDE 0.05% 240ML MOUTHWASH
ستيل پيريدينيوم دهانشويه
ضد عفوني كننده
CHILDREN COLD TAB
سرماخوردگي کودکان قرص
ضد علائم سرماخوردگي
CHLORAMPHENICOL 0.5% OPH DROP
کلرامفنيکل قطره
آنتي بيوتيك
CHLORAMPHENICOL 250MG CAP
CHLORAMPHENICOL PALMITATE 150MG/5ML SUSP
CHLORAMPHENICOL SODIUM SUCCINATE 1G VIAL
CHLORDIAZEPOXIDE 10MG TAB
کلرديازپوکسايد قرص 10
ضد اضطراب - آرامبخش
CHLORDIAZEPOXIDE 5MG TAB
کلرديازپوکسايد قرص 5
ضد اضطراب - آرامبخش
CHLORHEXIDINE GLUCONATE 0.12% 300ML MOUTHWASH
کلرهگزيدين دهانشويه 0.12%
ضد عفوني كننده
CHLORHEXIDINE GLUCONATE 0.2% 250ML MOUTHWASH
کلرهگزيدين دهانشويه 0.2%
ضد عفوني كننده
CHLORHEXIDINE GLUCONATE+DETERGENT 4% TOP SOLUTION
CHLOROQUINE PHOSPHATE 150MG TAB
کلروکين قرص
ضد مالاريا - آميب-آرتريت-لوپوس-اسكلرودرما...
CHLOROXYLENOL 5% 150ML TOP SOLUTION
CHLOROXYLENOL 5% 1L TOP SOLUTION
CHLOROXYLENOL 5% 3.8L TOP SOLUTION
CHLORPHENIRAMINE MALEATE 10MG/1ML AMP
کلرفنيرامين آمپول
آنتي هيستامين
CHLORPHENIRAMINE MALEATE 2MG/5ML 60ML SYRUP
كلرفنيرامين شربت
آنتي هيستامين
CHLORPHENIRAMINE MALEATE 4MG TAB
کلرفنيرامين قرص
آنتي هيستامين
CHLORPROMAZINE HCL 100MG TAB
کلرپرومازين قرص 100
ضد سایکوز - آرامبخش
CHLORPROMAZINE HCL 25MG TAB
کلرپرومازين قرص 25
ضد اضطراب - ميگرن - تهوع و استفراغ - سكسكه
CHLORPROMAZINE HCL 50MG/2ML AMP
کلرپرومازين آمپول
ضد اضطراب - ميگرن - تهوع و استفراغ - سكسكه
CHLORPROPAMIDE 250MG TAB
CHLORTHALIDONE 100MG TAB
CHOLESTYRAMINE 4GR SACHET
کلستيرامين ساشه
كاهش كلسترول - رفع خارش ناشي از صفرا-كاهش جذب سموم
CHORIONIC GONADOTROPHIN (HUMAN) 1500 U VIAL
هاش سی جي 1500
نازايي - بلوغ ديررس
CHORIONIC GONADOTROPHIN (HUMAN) 500 U VIAL
هاش سی جي 500
نازايي - بلوغ ديررس
CHORIONIC GONADOTROPHIN (HUMAN) 5000 U VIAL
هاش سی جي 5000
نازايي - بلوغ ديررس
CICLOSPORIN 100MG CAP
CICLOSPORIN 25MG CAP
CIMETIDINE 200MG TAB
سايمتيدين قرص
كاهش ترشح اسيد معده - زگيل مزمن
CIMETIDINE 200MG/2ML AMP
سايمتيدين آمپول
كاهش ترشح اسيد معده-ممانعت از خونريزي معده
CINNARIZINE 25MG TAB
سيناريزين قرص 25
ضد سرگيجه - وزوز گوش
CINNARIZINE 75MG TAB
سيناريزين قرص 75
ضد سرگيجه - وزوز گوش
CIPROFLOXACIN HCL 0.3% OPH DROP
سيپروفلوکساسين قطره
آنتي بيوتيك
CIPROFLOXACIN HCL 250MG TAB
سيپروفلوکساسين قرص 250
آنتي بيوتيك
CIPROFLOXACIN HCL 500MG TAB
سيپروفلوکساسين قرص 500
آنتي بيوتيك
CIPROFLOXACIN LACTATE 200MG/100ML INF
CISAPRIDE MONOHYDRATE 10MG TAB
سيزاپرايد قرص
ضد برگشت اسيد معده به مري
CISAPRIDE MONOHYDRATE 1MG/ML 100ML SUSP
سيزاپرايد سوسپانسيون
ضد برگشت اسيد معده به مري
CITALOPRAM HBR 20MG FC TAB
سيتالوپرام قرص 20
ضد افسردگي- ضد اضطراب
CITALOPRAM HBR 40MG FC TAB
سيتالوپرام قرص 40
ضد افسردگي- ضد اضطراب
CITICOLINE SODIUM 250MG/2ML AMP
سيتي کولين آمپول
كاهش آسيب عروق ومغزي
CLARITHROMYCIN 250MG TAB
کلاريترومايسين قرص 250
آنتي بيوتيك
CLARITHROMYCIN 500MG TAB
کلاريترومايسين قرص 500
آنتي بيوتيك
CLEMASTINE 1MG TAB
کلماستين قرص
آنتي هيستامين
CLEMASTINE 2MG/2ML AMP
کلماستين آمپول
آنتي هيستامين
CLIDINIUM C TAB
کليدينيوم سي
ضد دلپيچه و دل درد
CLINDAMYCIN PHOSPHATE 1% 15G GEL
کليندامايسين ژل
ضد آكنه
CLINDAMYCIN PHOSPHATE 1% 60ML TOP SOLUTION
کليندامايسين محلول 1%
ضد آكنه
CLINDAMYCIN PHOSPHATE 2% 40G VAG CREAM
کليندامايسين محلول 2%
ضد آكنه
CLINDAMYCIN PHOSPHATE 300MG/2ML AMP
کليندامايسين آمپول
آنتي بيوتيك
CLOBAZAM 10MG TAB
کلوبازام
ضد تشنج
CLOBETASOL PROPIONATE 0.05% 100G OINT
CLOBETASOL PROPIONATE 0.05% 15G CREAM
کلوبتازول کرم
ضد التهاب - قرمزي - خارش
CLOBETASOL PROPIONATE 0.05% 15G OINT
کلوبتازول پماد
ضد التهاب - قرمزي - خارش
CLOBETASOL PROPIONATE 0.05% LOTION
کلوبتازول لوسيون
ضد التهاب - قرمزي - خارش
CLOBUTINOL HCL 40MG TAB
کلوبوتينول قرص
ضد سرفه
CLOBUTINOL HCL 60MG/ML ORAL DROP
کلوبوتينول قطره
ضد سرفه
CLOFIBRATE 500MG LIQ CAP
کلوفيبرات
ضد چربي خون (تريگليسريد)
CLOMIPHENE CITRATE 50MG TAB
کلوميفن
درمان نازايي
CLOMIPRAMINE HCL 10MG TAB
کلوميپرامين قرص 10
ضد وسواس و اضطراب
CLOMIPRAMINE HCL 25MG TAB
کلوميپرامين قرص 25
ضد وسواس و اضطراب
CLOMIPRAMINE HCL 50MG TAB
کلوميپرامين قرص 50
ضد وسواس و اضطراب
CLOMIPRAMINE HCL 75MG TAB
کلوميپرامين قرص 75
ضد وسواس و اضطراب
CLONAZEPAM 1MG TAB
کلونازپام قرص 1
ضد تشنج - ضد اضطراب - خواب اور
CLONAZEPAM 2MG TAB
کلونازپام قرص 2
ضد تشنج - ضد اضطراب - خواب اور
CLONIDINE HCL 0.2MG TAB
کلونيدين
ضد فشار خون-كاهش علائم يائسگي-نورالژي-علائم ترك-...
CLOPIDOGREL BISULFATE 75MG TAB
کلوپيدوگرل
طولانی کردن زمان انعقاد خون - مهار كننده تجمع پلاكتي
CLOTRIMAZOLE 1% 15G TOP CREAM
کلوتريمازول کرم جلدی
ضد قارچ
CLOTRIMAZOLE 1% 20ML TOP SOLUTION
کلوتريمازول محلول
ضد قارچ
CLOTRIMAZOLE 1% VAG 50G CREAM
کلوتريمازول کرم واژينال
ضد قارچ
CLOTRIMAZOLE 100MG VAG TAB
کلوتريمازول قرص واژينال
ضد قارچ
CLOTRIMAZOLE 2% 20G VAG CREAM
CLOTRIMAZOLE 500MG VAG TAB
CLOXACILLIN SODIUM 250MG CAP
کلوگزاسيلين کپسول 250
آنتي بيوتيك
CLOXACILLIN SODIUM 250MG VIAL
کلوگزاسيلين ويال 250
آنتي بيوتيك
CLOXACILLIN SODIUM 500MG CAP
کلوگزاسيلين کپسول 500
آنتي بيوتيك
CLOXACILLIN SODIUM 500MG VIAL
کلوگزاسيلين ويال 500
آنتي بيوتيك
CLOZAPINE 100MG TAB
کلوزاپين قرص 100
ضد اسكيزوفرنيا - اسكيزوافكتيو
CLOZAPINE 25MG TAB
کلوزاپين قرص 25
ضد اسكيزوفرنيا - اسكيزوافكتيو
CO TRIMOXAZOLE 100/20 MG TAB
کوتريموکسازول قرص کودکان
آنتي بيوتيك
CO TRIMOXAZOLE 200+40 MG/5ML 100ML SUSP
کوتريموکسازول سوسپانسيون
آنتي بيوتيك
CO TRIMOXAZOLE 400/80 MG TAB
کوتريموکسازول قرص بزرگسالان
آنتي بيوتيك
CO TRIMOXAZOLE 400/80 MG/5ML AMP
CO TRIMOXAZOLE 800/160 MG TAB
COAL TAR 5% LOTION
محلول کول تار
شوره - سبوره - سوريازيس
CO-AMOXICLAV 156 (125/31) POW SUSP
کو آموکسي کلاو سوسپانسيون156
آنتي بيوتيك
CO-AMOXICLAV 156 (125/31) SACHET
CO-AMOXICLAV 228 (200/28)/5ML POW SUSP
کو آموکسي کلاو سوسپانسيون228
آنتي بيوتيك
CO-AMOXICLAV 312 (250/62.5) POW SUSP
کو آموکسي کلاو سوسپانسيون312
آنتي بيوتيك
CO-AMOXICLAV 312 (250/62.5) SACHET
CO-AMOXICLAV 375 (250/125) TAB
کو آموکسي کلاو قرص 375
آنتي بيوتيك
CO-AMOXICLAV 457 (400/57)/5ML POW SUSP
کو آموکسي کلاو سوسپانسيون457
آنتي بيوتيك
CO-AMOXICLAV 625 (500/125) TAB
کو آموکسي کلاو قرص 625
آنتي بيوتيك
COLCHICINE 1MG TAB
کلشي سين
درد نقرسي - پيشگيري نقرس - تب مدينترانه - بهجت...
CONJUGATED ESTROGENS 0.625MG TAB
استروژن کنژوگه قرص 0.625
جايگزين هورمون - علائم يائسگي-سرطان پروستات
CONJUGATED ESTROGENS 0.625MG/G 42.5G VAG CREAM
استروژن کنژوگه کرم واژينال
درمان خشكي و آتروفي واژن - بلوغ ديررس اندام
CONJUGATED ESTROGENS 1.25MG TAB
استروژن کنژوگه قرص 1.25
جايگزين هورمون - علائم يائسگي-سرطان پروستات
CONTRACEPTIVE DE X21 TAB
CONTRACEPTIVE HD X21 TAB
قرص ضد بارداری اچ دی
پيشگيري از بارداري - دوز بالا
CONTRACEPTIVE LD (+Fe) X28 TAB
CONTRACEPTIVE LD X21 TAB
قرص ضد بارداری ال دی
پيشگيري از بارداري- دوز پائين
CONTRACEPTIVE TRIPHASIC X21 TAB
قرص ضد بارداری تري فازيک
پيشگيري از بارداري - دوز 3 مرحله اي
CROMOLYN SODIUM 1MG/DOSE AEROSOL
CROMOLYN SODIUM 2% 13ML NASAL SPRAY
كرومولين سديم اسپري بيني
مانع ترشح هيستامين
CROMOLYN SODIUM 2% 5ML OPH DROP
كرومولين سديم قطره چشمي
مانع ترشح هيستامين
CROTAMITON 10% 30G TOP CREAM
كروتاميتون پماد
ضد گال
CYPROHEPTADINE HCL 4MG TAB
سيپروهپتادين
آنتي هيستامين
CYPROTERONE ACETATE 50MG TAB
سيپروترون استات
انتي آندروژن
CYPROTERONE COMPOUND TAB
سيپروترون كامپاند
آنتي اندروژن - ضد بارداري
DEFERIPRONE 500MG TAB
DESIPRAMINE HCL 25MG TAB
دزيپرامين
ضد افسردگي سه حلقه اي
DESOXYCORTICOSTERONE ACETATE 5MG/1ML AMP
دزوكسي كورتيكواسترون استات
مينرالوكورتيكوييد
DEXAMETHASONE 0.1% OPH DROP
دگزامتازون قطره چشمي
ضد التهاب استروئيدي
DEXAMETHASONE 0.5MG TAB
دگزامتازون قرص
ضد التهاب استروئيدي - ساپرس كننده ايمني
DEXAMETHASONE 8MG/2ML AMP
دگزامتازون آمپول
ضد التهاب استروئيدي - ساپرس كننده ايمني
DEXPANTHENOL 5% 30G CREAM
دكسپانتنول
التيام دهنده پوستي
DEXTROMETHORPHAN HBR 15 TAB
دكسترومتورفان قرص
ضد سرفه با اثر مركزي
DEXTROMETHORPHAN HBR 15MG/5ML 60ML SYRUP
دكسترومتورفان شربت
ضد سرفه با اثر مركزي
DEXTROMETHORPHAN HBR 60MG/15ML ORAL DROP
دكسترومتورفان قطره
ضد سرفه با اثر مركزي
DEXTROMETHORPHAN P 60ML SYRUP
دكسترومتورفان پي
ضد سرفه - ضد احتقان
DEXTROSE 10% 0.5L INF P-BOTTLE
DEXTROSE 20% 50ML VIAL
DEXTROSE 5% 0.5L INF P-BAG
سرم قندي 0.5 ليتر
جانشين كننده مايعات - تامين كالري
DEXTROSE 5% 0.5L INF P-BOTTLE
سرم قندي 1 ليتر
جانشين كننده مايعات - تامين كالري
DEXTROSE 5% 1L INF P-BAG
DEXTROSE 5% 1L INF P-BOTTLE
DEXTROSE 5% 250ML INF P-BOTTLE
DEXTROSE 50% 50ML VIAL
DEXTROSE NACL 3.33% 0.3% 0.5L INF P-BAG
سرم يك سوم دو سوم 0.5 ليتر
جانشين كننده مايعات - تامين كالري
DEXTROSE NACL 3.33% 0.3% 0.5L INF P-BOTTLE
DEXTROSE NACL 3.33% 0.3% 1L INF P-BAG
سرم يك سوم دو سوم 1 ليتر
جانشين كننده مايعات - تامين كالري
DEXTROSE NACL 3.33% 0.3% 1L INF P-BOTTLE
DEXTROSE NACL 5% 0.9% 0.5L INF P-BAG
سرم قندي نمكي 0.5 ليتر
جانشين كننده مايعات - تامين كالري
DEXTROSE NACL 5% 0.9% 0.5L INF P-BOTTLE
DEXTROSE NACL 5% 0.9% 1L INF P-BAG
سرم قندي نمكي 1 ليتر
جانشين كننده مايعات - تامين كالري
DEXTROSE NACL 5% 0.9% 1L INF P-BOTTLE
DEXTROSE NACL 5% 0.9% 250ML INF P-BOTTLE
DIAZEPAM 10MG TAB
ديازپام قرص 10
ضد اضطراب-آرامبخش،خواب آور-ضد تشنج-شل كننده عضلات اسكلتي
DIAZEPAM 10MG/2ML AMP
ديازپام آمپول
ضد اضطراب-آرامبخش،خواب آور-ضد تشنج-شل كننده عضلات اسكلتي
DIAZEPAM 2MG TAB
ديازپام قرص 2
ضد اضطراب-آرامبخش،خواب آور-ضد تشنج-شل كننده عضلات اسكلتي
DIAZEPAM 2MG/5ML 120ML SYRUP
DIAZEPAM 2MG/5ML 60ML SYRUP
DIAZEPAM 5MG TAB
ديازپام قرص 5
ضد اضطراب-آرامبخش،خواب آور-ضد تشنج-شل كننده عضلات اسكلتي
DIAZOXIDE 100MG CAP
DICLOFENAC SODIUM 0.1% OPH DROP
ديكلوفناك قطره چشمي
ضد التهاب غير استروئيدي - ضد تب - ضد درد
DICLOFENAC SODIUM 1% TOP GEL
ديكلوفناك ‍ژل
ضد التهاب غير استروئيدي - ضد تب - ضد درد
DICLOFENAC SODIUM 100MG SUPP
ديكلوفناك شياف 100
ضد التهاب غير استروئيدي - ضد تب - ضد درد
DICLOFENAC SODIUM 25MG EC TAB
ديكلوفناك قرص 25
ضد التهاب غير استروئيدي - ضد تب - ضد درد
DICLOFENAC SODIUM 50MG EC TAB
ديكلوفناك قرص 50
ضد التهاب غير استروئيدي - ضد تب - ضد درد
DICLOFENAC SODIUM 50MG SUPP
ديكلوفناك شياف 50
ضد التهاب غير استروئيدي - ضد تب - ضد درد
DICLOFENAC SODIUM 75MG/3ML AMP
ديكلوفناك آمپول
ضد التهاب غير استروئيدي - ضد تب - ضد درد
DICLOFENAC SODIUM SR 100MG CAP
DICLOFENAC SODIUM SR 100MG TAB
ديكلوفناك قرص 100
ضد التهاب غير استروئيدي - ضد تب - ضد درد
DICYCLOMINE HCL 10MG TAB
دي سيكلومين قرص
ضد اسپاسم - آنتي موسكاريني
DICYCLOMINE HCL 10MG/5ML ELIXIR
دي سيكلومين شربت
ضد اسپاسم - آنتي موسكاريني
DICYCLOMINE HCL 20MG/2ML AMP
دي سيكلومين آمپول
ضد اسپاسم - آنتي موسكاريني
DIGESTIVE EC TAB
دايجستيو
آنزيم گوارشي
DIHYDROERGOTAMINE MESYLATE 1MG/1ML AMP
دي هيدروارگوتامين آمپول
ضد ميگرن - منقبض كننده عروق - آلكالوئيد ارگوت
DIHYDROERGOTAMINE MESYLATE 2.5MG TAB
دي هيدروارگوتامين قرص
ضد ميگرن - منقبض كننده عروق - آلكالوئيد ارگوت
DILTIAZEM HCL 60MG TAB
ديلتيازم قرص 60
كاهنده فشارخون - ضد آريتمي - بلاكر كانال كلسيم
DILTIAZEM HCL SR 120MG TAB
ديلتيازم قرص 120
كاهنده فشارخون - ضد آريتمي - بلاكر كانال كلسيم
DIMENHYDRINATE 50MG TAB
ديمن هيدرينات
آنتي هيستامين - ضد استفراغ - ضد سرگيجه
DIMETHICONE 40MG TAB
دايمتيكون قرص
ضد نفخ
DIMETHICONE 40MG/ML ORAL DROP
دايمتيكون قطره
ضد نفخ
DIPHENHYDRAMINE COMPOUND 60ML SYRUP
ديفن هيدرامين كامپاند
ضد سرفه-خلط آور
DIPHENHYDRAMINE HCL 12.5MG/5ML 60ML ELIXIR
ديفن هيدرامين شربت
آنتي هيستامين - ضد استفراغ - ضد سرگيجه - آرامبخش،خواب آور
DIPHENHYDRAMINE HCL 25MG TAB
ديفن هيدرامين قرص
آنتي هيستامين - ضد استفراغ - ضد سرگيجه - آرامبخش،خواب آور
DIPHENOXYLATE 2.5MG TAB
ديفنوكسيلات
ضد اسهال
DIPYRIDAMOLE 25MG TAB
دي پيريدامول قرص 25
مهار كننده تجمع پلاكتي - گشاد كننده عروق غيرنيتراتي
DIPYRIDAMOLE 75MG TAB
دي پيريدامول قرص 75
مهار كننده تجمع پلاكتي - گشاد كننده عروق غيرنيتراتي
DISOPIRAMIDE PHOSPHATE 100MG CAP
DOBUTAMINE HCL 250MG VIAL
DONEPEZIL 10MG TAB
دنپزیل قرص 10
ضد آلزایمر - دمانس
DONEPEZIL 5MG TAB
دنپزیل قرص 5
ضد آلزایمر - دمانس
DOPAMINE HCL 200MG/5ML AMP
DORZOLAMIDE HCL 2% OPH DROP
دورزولاميد
ضد گلوكوم
DOXEPIN HCL 10MG CAP
دوكسپين كپسول 10
ضد افسردگي-خواب آور-آنتی هیستامین
DOXEPIN HCL 25MG CAP
دوكسپين كپسول 25
ضد افسردگي-خواب آور-آنتی هیستامین
DOXYCYCLINE MONOHYDRATE 100MG CAP
داكسي سايكلين
آنتي بيوتيك
DYDROGESTERONE 10MG TAB
ديدروژسترون قرص 10
پروژستين(هورمون زنانه)
DYDROGESTERONE 5MG TAB
ديدروژسترون قرص 5
پروژستين(هورمون زنانه)
ENALAPRIL MALEATE 20MG TAB
انالاپريل قرص 20
پايين آورنده فشار خون
ENALAPRIL MALEATE 5MG TAB
انالاپريل قرص 5
پايين آورنده فشار خون
ERGOTAMINE C TAB
ارگوتامين سي(ارگوتامین+کافئین)
تنگ كننده عروق - آنتاگونيست آلفا - ضد ميگرن
ERYTHROMYCIN 0.5% 3G OPH OINT
اريترومايسين پماد چشمي
آنتي بيوتيك
ERYTHROMYCIN 2% 60ML TOP SOL
اريترومايسين محلول موضعي 2%
آنتي بيوتيك
ERYTHROMYCIN 2% TOP GEL
اريترومايسين ژل 2%
آنتي بيوتيك
ERYTHROMYCIN 4% TOP GEL
اريترومايسين ژل 4%
آنتي بيوتيك
ERYTHROMYCIN 4% TOP SOL
اريترومايسين محلول موضعي 4%
آنتي بيوتيك
ERYTHROMYCIN ETHYLSUCCINATE 200MG TAB
اريترومايسين قرص 200
آنتي بيوتيك
ERYTHROMYCIN ETHYLSUCCINATE 200MG/5ML 100ML SUSP
اريترومايسين سوسپانسيون
آنتي بيوتيك
ERYTHROMYCIN ETHYLSUCCINATE 400MG TAB
اريترومايسين قرص 400
آنتي بيوتيك
ERYTHROPOIETIN RECOMBINANT HU 2000 IU/VIAL
ERYTHROPOIETIN RECOMBINANT HU 4000 IU/VIAL
ESTRADIOL VALERATE 10MG/1ML AMP
استراديول والرات آمپول
استروژن سيستميك
ESTRADIOL VALERATE 1MG TAB
استراديول والرات قرص 1
استروژن سيستميك
ESTRADIOL VALERATE 2MG TAB
استراديول والرات قرص 2
استروژن سيستميك
ETHAMBUTOL HCL 400MG TAB
ETHINYLESTRADIOL 0.05MG TAB
اتينيل استراديول قرص 0.05
استروژن سيستميك
ETHINYLESTRADIOL 0.5MG TAB
اتينيل استراديول قرص 0.5
استروژن سيستميك
ETIDRONATE DISODIUM 200MG TAB
EXPECTORANT 60ML SYRUP
اكسپكتورانت
خلط آور - ضد سرفه
EXPECTORANT CODEINE 60ML SYRUP
اكسپكتورانت كدئين
خلط آور - ضد سرفه
EZETIMIBE 10MG TAB
FAMOTIDINE 20MG TAB
فاموتيدين قرص 20
کاهش ترشح اسید معده، آنتی هیستامین H2
FAMOTIDINE 40MG TAB
فاموتيدين قرص 40
کاهش ترشح اسید معده، آنتی هیستامین H2
FERROUS SULFATE 125MG(25MG FE)/ML ORAL DROP
فروس سولفات قطره
فراورده آهن - مكمل غذايي
FERROUS SULFATE 200MG/5ML 60ML SYRUP
فروس سولفات شربت
فراورده آهن - مكمل غذايي
FERROUS SULFATE EQ TO 50MG FE++ TAB
فروس سولفات قرص
فراورده آهن - مكمل غذايي
FERROUS SULFATE-FOLIC ACID TAB
فرفوليك - فوليكوفر - ففول - كوفل
فراورده آهن - مكمل غذايي
FEXOFENADINE 60MG TAB
FILGRASTIM(GCSF) 300MCG/0.5ML INJ
FINASTERIDE 1MG TAB
فيناسترايد قرص 1
مهار كننده سنتز آندروژن-ریزش موی آقایان
FINASTERIDE 5MG TAB
فيناسترايد قرص 5
مهار كننده سنتز آندروژن-بزرگ شدن پروستات
FLUCONAZOLE 100MG CAP
فلوكونازول كپسول 100
ضد قارچ
FLUCONAZOLE 150MG CAP
فلوكونازول كپسول 150
ضد قارچ
FLUCONAZOLE 50MG CAP
فلوكونازول كپسول 50
ضد قارچ
FLUDROCORTISONE ACETATE 0.1MG TAB
فلودروكورتيزون
مينرالوكورتيكوييد قوی
FLUOCINOLONE ACETONIDE 0.025% 15G CREAM
فلوئوسينولون كرم
ضد التهاب استروئيدي با قدرت متوسط
FLUOCINOLONE ACETONIDE 0.025% 15G OINT
فلوئوسينولون پماد
ضد التهاب استروئيدي با قدرت متوسط
FLUORIDE ACIDULATED PHOSPHATE FLUORIDE 1.23% GEL
FLUOROMETHOLONE 0.1% 5ML OPH DROP
فلورومتولون
ضد التهاب چشمي
FLUOXETINE 20MG/5ML SYRUP
فلوكستين شربت
ضد افسردگي، اضطراب، وسواس
FLUOXETINE HCL 10MG CAP
فلوكستين كپسول 10
ضد افسردگي، اضطراب، وسواس
FLUOXETINE HCL 20MG CAP
فلوكستين كپسول 20
ضد افسردگي، اضطراب، وسواس
FLUPHENAZINE 2HCL 1MG TAB
فلوفنازين قرص 1
ضد سايكوز فنوتيازيني
FLUPHENAZINE 2HCL 2.5MG TAB
فلوفنازين قرص 2.5
ضد سايكوز فنوتيازيني
FLUPHENAZINE DECANOATE 25MG/1ML AMP
فلوفنازين آمپول
ضد سايكوز فنوتيازيني
FLURAZEPAM 15MG CAP
فلورازپام
ضد اضطراب - آرامبخش،خواب آور
FLUVOXAMINE MALEATE 100MG TAB
فلووكسامين قرص 100
ضد اختلال وسواس،اجبار،اضطراب
FLUVOXAMINE MALEATE 50MG TAB
فلووكسامين قرص 50
ضد اختلال وسواس،اجبار،اضطراب
FOLIC ACID 1MG TAB
فوليك اسيد قرص 1
ضد آنمی -مكمل غذايي
FOLIC ACID 5MG TAB
FURAZOLIDONE 50MG/15ML SUSP
فورازوليدون سوسپانسيون
ضد اسهال باكتريايي ، تك ياخته اي
FUROSEMIDE 20MG/2ML AMP
فوروزمايد آمپول
ضد فشار خون - مدر
FUROSEMIDE 40MG TAB
فوروزمايد قرص
ضد فشار خون - مدر
FUROSEMIDE 40MG/4ML AMP
GABAPENTIN 100 CAP
گاباپنتين كپسول 100
ضد تشنج- ضد درد-میگرن-اختلال دوقطبی
GABAPENTIN 300 CAP
گاباپنتين كپسول 300
ضد تشنج- ضد درد-میگرن-اختلال دوقطبی
GABAPENTIN 400 CAP
GELATIN MODIFIED 500 ML INF
GEMFIBROZIL 300MG CAP
جم فيبروزيل كپسول 300
پايين آورنده چربي خون(تری گلیسرید)
GEMFIBROZIL 450MG TAB
GENTAMICIN 20MG/2ML AMP
جنتامايسين آمپول 20
آنتي بيوتيك
GENTAMICIN 3MG/G 3G OPH OINT
جنتامايسين پماد چشمي
آنتي بيوتيك
GENTAMICIN 3MG/ML OPH DROP
جنتامايسين قطره چشمي
آنتي بيوتيك
GENTAMICIN 40MG/1ML AMP
جنتامايسين آمپول 40
آنتي بيوتيك
GENTAMICIN 80MG/2ML AMP
جنتامايسين آمپول 80
آنتي بيوتيك
GENTIAN VIOLET 1% TOP SOLUTION
کریستال وبوله-ژنیتان ویوله-ويوله دوژانسين
ضد قارچ و باکتری
GLIBENCLAMIDE 5MG TAB
گلي بن كلاميد
ضد ديابت
GLICLAZIDE 80MG TAB
گلي كلازيد
ضد ديابت
GLUTARAL 2% 1L SOLUTION
GLUTARAL 2% 3.8 L SOLUTION
GLYCERIN 1G SUPP
شیاف گلیسرین 1 گرم
ملین اسموتیک
GLYCERIN 2G SUPP
شیاف گلیسرین 2 گرم
ملین اسموتیک
GLYCINE 1.5% 1LIT SOL FOR IRRIGATION
GLYCINE 1.5% 3LIT SOL FOR IRRIGATION
GRANISETRON HCL 1MG/1ML AMP
GRISEOFULVIN 125MG TAB
گريزوفولوين قرص 125
ضد قارچ سيستميك
GRISEOFULVIN 500MG TAB
GUAIFENESIN 100MG/5ML 60ML SYRUP
گايافنزين
خلط آور
HALOPERIDOL 0.5MG TAB
هالوپريدول قرص 0.5
ضد سايكوز -آرامبخش
HALOPERIDOL 2MG TAB
هالوپريدول قرص 2
ضد سايكوز -آرامبخش
HALOPERIDOL 5MG TAB
هالوپريدول قرص 5
ضد سايكوز -آرامبخش
HALOPERIDOL LACTATE 2MG/ML 15ML ORAL DROP
هالوپريدول قطره
ضد سايكوز -آرامبخش
HALOPERIDOL LACTATE 5MG/1ML AMP
هالوپريدول آمپول
ضد سايكوز -آرامبخش-سکسکه
HEMATINIC CAP
هماتينيك
ضد آنمی(آهن-فولیک-ب 12)
HEMODIALYSIS ACIDIC II 5LIT CONC SOLUTION
HEMODIALYSIS I 5LIT CONC SOLUTION
HEMODIALYSIS II 5LIT CONC SOLUTION
HEMODIALYSIS III 5LIT CONC SOLUTION
HEPARIN SODIUM 10,000U/1ML AMP
HEPARIN SODIUM 5,000U/1ML AMP
هپارين آمپول 5000
ضد انعقاد
HOMATROPINE HBR 2% 10ML OPH DROP
هماتروپين
گشاد كننده مردمك - سيكلوپلژيك - آنتي كولينرژيك
HYDRALAZINE HCL 10MG TAB
هيدرالازين قرص 10
كاهنده فشار خون - گشاد كننده عروق
HYDRALAZINE HCL 25MG TAB
هيدرالازين قرص 25
كاهنده فشار خون - گشاد كننده عروق
HYDRALAZINE HCL 50MG TAB
هيدرالازين قرص 50
كاهنده فشار خون - گشاد كننده عروق
HYDROCHLOROTHIAZIDE 50MG TAB
هيدروكلرتيازيد
كاهنده فشار خون -کاهش دفع کلسیم و تشکیل سنگ
HYDROCORTISONE 10MG TAB
هيدروكورتيزون قرص
ضد التهاب استروئيدي - ساپرس كننده ايمني
HYDROCORTISONE ACETATE 1% 15G OINT
هيدروكورتيزون پماد جلدي
ضد التهاب استروئيدي با قدرت خيلي كم
HYDROCORTISONE ACETATE 1% 3G OPH OINT
هيدروكورتيزون پماد چشمي
ضد التهاب چشمي
HYDROCORTISONE SODIUM PHOSPHATE 100MG/2ML AMP
هيدروكورتيزون آمپول
ضد التهاب استروئيدي - ساپرس كننده ايمني
HYDROCORTISONE SODIUM SUCCINATE 100MG/8ML AMP
HYDROQUINONE 2% 30G CREAM
هيدروكينون پماد 2%
روشن کننده پوست
HYDROQUINONE 4% 30G CREAM
هيدروكينون پماد 4%
روشن کننده پوست
HYDROXYCHLOROQUINE 200MG TAB
هيدروكسي كلروكين
ضد التهاب (آرتریت-لوپوس)-ضد مالاريا
HYDROXYZINE HCL 10MG TAB
هيدروكسي زين قرص 10
آنتي هيستامين -خواب آور- ضد خارش - ضد اضطراب و تهوع
HYDROXYZINE HCL 10MG/5ML SYRUP
هيدروكسي زين شربت
آنتي هيستامين -خواب آور- ضد خارش - ضد اضطراب و تهوع
HYDROXYZINE HCL 25MG TAB
هيدروكسي زين قرص 25
آنتي هيستامين -خواب آور- ضد خارش - ضد اضطراب و تهوع
HYOSCINE-N-BUTYL BROMIDE 10MG SUPP
HYOSCINE-N-BUTYL BROMIDE 10MG TAB
هيوسين قرص
ضد اسپاسم - آنتي كولينرژيك
HYOSCINE-N-BUTYL BROMIDE 20MG/1ML AMP
هيوسين آمپول
ضد اسپاسم - آنتي كولينرژيك
HYOSCINE-N-BUTYL BROMIDE 7.5MG SUPP
IBUPROFEN 100MG/5ML SUSP
ايبوپروفن سوسپانسيون
ضد التهاب غير استروئيدي - ضد تب - ضد درد
IBUPROFEN 200MG PEARL
IBUPROFEN 200MG TAB
ايبوپروفن قرص 200
ضد التهاب غير استروئيدي - ضد تب - ضد درد
IBUPROFEN 400MG PEARL
ژلوفن
ضد التهاب غير استروئيدي - ضد تب  - ضد درد- بروفن
IBUPROFEN 400MG TAB
ايبوپروفن قرص 400
ضد التهاب غير استروئيدي - ضد تب - ضد درد
IDOXURIDINE 0.1% 10ML OPH DROP
يدوكسوريدين
ضد ويروس چشمي
IMIPRAMINE HCL 10MG TAB
ايمي پرامين قرص 10
ضد افسردگي- ضد اضطراب-میگرن-شب ادراری
IMIPRAMINE HCL 25MG TAB
ايمي پرامين قرص 25
ضد افسردگي- ضد اضطراب-میگرن-شب ادراری
IMIPRAMINE HCL 25MG/2ML AMP
IMIPRAMINE HCL 50MG TAB
ايمي پرامين قرص 50
ضد افسردگي- ضد اضطراب-میگرن-شب ادراری
INDOMETHACIN 100MG SUPP
ايندومتاسين شياف 100
ضد التهاب غير استروئيدي - ضد تب - ضد درد
INDOMETHACIN 25MG CAP
ايندومتاسين كپسول 25
ضد التهاب غير استروئيدي - ضد تب - ضد درد
INDOMETHACIN 50MG SUPP
ايندومتاسين شياف 50
ضد التهاب غير استروئيدي - ضد تب - ضد درد
INDOMETHACIN SR 75MG TAB
ايندومتاسين قرص 75
ضد التهاب غير استروئيدي - ضد تب - ضد درد
INSULIN ISOPHAN (NPH) HUMAN 1000U/10ML VIAL
انسولين ان پي اچ
ضد ديابت(شیری رنگ-طولانی اثر)
INSULIN REGULAR HUMAN 1000U/10ML VIAL
انسولين رگولار
ضد ديابت (شفاف-کوتاه اثر)
INTERFERON ALFA-2B 3MEGA VIAL
INTERFERON B 1A 30 MCG AMP
IODOQUINOL (DI-IODOHYDROXYQUINOLINE) 210MG TAB
يدوكينول
ضد آميب - ضد تك ياخته
IOHEXOL 240MG I/ML 10 ML VIAL
IOHEXOL 240MG I/ML 20 ML VIAL
امني پك 240
ماده حاجب -آنژیوگرافی
IOHEXOL 300MG I/ML 10ML VIAL
IOHEXOL 300MG I/ML 20ML VIAL
IOHEXOL 350MG I/ML 20ML VIAL
ISONIAZID 100MG TAB
ISONIAZID 300MG TAB
ISOSORBIDE DINITRATE 10MG TAB
ايزوسوربايد قرص 10
ضد آنژين - گشاد كننده عروق
ISOSORBIDE DINITRATE 5MG TAB
ايزوسوربايد قرص 5
ضد آنژين - گشاد كننده عروق
ISOTRETINOIN 0.05% GEL
ايزوترتينوئين ژل
ضد آكنه - کراتوز
ISOXSUPRINE HCL 10MG TAB
ايزوكسوپرين
شل كننده عضلات رحم - گشاد كننده عروق محيطي(رینود)
ITRACONAZOLE 100MG CAP
ايتراكونازول
ضد قارچ
KETOCONAZOLE 2% 30G CREAM
كتوكونازول كرم جلدي
ضد قارچ
KETOCONAZOLE 200MG TAB
كتوكونازول قرص
ضد قارچ -کاهش استروئیدهای درونزاد
KETOTIFEN FUMARATE 1MG TAB
كتوتيفن قرص
آنتي هيستامين -پیشگیری آسم
KETOTIFEN FUMARATE 1MG/5ML 100ML SYRUP
كتوتيفن شربت
آنتي هيستامين -پیشگیری آسم
LACTULOSE 10G/15ML 240ML SYRUP
لاكتولوز
ملين هايپراسمتيك - دفع آمونیا در سیروز کبدی
LAMIVUDINE 100MG TAB
LAMIVUDINE 150MG TAB
LAMOTRIGINE 100MG TAB
LAMOTRIGINE 25MG TAB
لاموتريجين 25
ضد تشنج - اختلال دو قطبی
LAMOTRIGINE 50MG TAB
لاموتريجين 50
ضد تشنج - اختلال دو قطبی
LETROZOLE 2.5MG TAB
LEVAMISOLE 40MG/5ML 15ML SYRUP
LEVAMISOLE 50MG TAB
لواميزول قرص
ضد كرم - محرك سيستم ايمني
LEVODOPA-C 110MG TAB
لوودوپا سي
ضد پاركينسون
LEVODOPA-C FORTE 250 TAB
لوودوپا سي فورت
ضد پاركينسون
LEVONORGESTREL 0.75MG TAB
لوونورژسترول
پروژستين - ضد بارداري اورژانسی
LEVOTHYROXINE SODIUM 0.1MG TAB
لووتيروكسين
هورمون تيروتيدي
LIDOCAINE 10% 100ML SPRAY
ليدوكائين اسپري
بي حس كننده موضعي
LIDOCAINE 10% 50ML SPRAY
LIDOCAINE 10% 80G SPRAY
LIDOCAINE EPINEPHRINE CARTRIDGE
LIDOCAINE H 5% 15GR OINT
ليدوكائين اچ
بي حس كننده موضعي - ضد التهاب استروئيدي
LIDOCAINE HCL 1% 5ML AMP
LIDOCAINE HCL 2% 5ML AMP
LIDOCAINE HCL 2% GEL
ليدوكائين ژل
بي حس كننده موضعي
LIDOCAINE P 15G CREAM
ليدوكائين پي
بي حس كننده موضعي(لیدوکائین+پریلوکائین)
LIOTHYRONINE SODIUM 25 MCG TAB
ليوتيرونين
هورمون تيروئيدي کوتاه اثر-یرخی افسردگی ها
LISINOPRIL 10MG TAB
LISINOPRIL 20MG TAB
LISINOPRIL 5MG TAB
LITHIUM CARBONATE 300MG TAB
ليتيوم كربنات
ضد مانيا - اختلال دوقطبی -ضد سايكوز
LITHIUM CARBONATE SR 400MG TAB
LOPERAMIDE 1MG/5ML SYRUP
LOPERAMIDE 2MG CAP
LOPERAMIDE 2MG TAB
لوپراميد قرص
ضد اسهال
LORATADINE 10MG TAB
لوراتادين قرص
آنتي هيستامين
LORATADINE 1MG/ML 60ML SYRUP
لوراتادين شربت
آنتي هيستامين
LORAZEPAM 1MG TAB
لورازپام قرص 1
خواب آور -ضد اضطراب
LORAZEPAM 2MG TAB
لورازپام قرص 2
خواب آور -ضد اضطراب
LOSARTAN POTASSIUM 25MG TAB
لوزارتان قرص 25
ضد فشارخون - محافظت کلیه در دیابت
LOSARTAN POTASSIUM 50MG TAB
لوزارتان قرص 50
ضد فشارخون - محافظت کلیه در دیابت
LOVASTATIN 20MG TAB
لووستاتين
پايين آورنده چربي خون (کلسترول)
LYNESTRENOL 0.5 X28 TAB
لاينسترنول
پروژستين - ضد بارداري مناسب دوران شیردهی
MAFENIDE ACETATE 30G CREAM
مافنايد
آنتی بیوتیک موضعی- مشتق سولفوناميد
MAGNESIUM HYDROXIDE 8% 240ML SUSP
منيزيوم هيدروكسايد سوسپانسيون
آنتي اسيد -ملین نمكي
MAGNESIUM OXIDE 400MG TAB
MAGNESIUM SULFATE 10% 50ML VIAL
MAGNESIUM SULFATE 20% 50ML VIAL
MANNITOL 10% 0.5L INF
MANNITOL 20% 0.5L INF
MAPROTILINE HCL 25MG TAB
ماپروتيلين قرص 25
ضد افسردگي -اضطراب
MAPROTILINE HCL 75MG TAB
ماپروتيلين قرص 75
ضد افسردگي -اضطراب
MEBENDAZOLE 100MG CHEWABLE TAB
مبندازول قرص جويدني
ضد كرم
MEDROXYPROGESTERONE ACETATE 150MG/1ML AMP
مدروكسي پروژسترون آمپول
پروژستين -(هورمون زنانه)
MEDROXYPROGESTERONE ACETATE 5MG TAB
مدروكسي پروژسترون قرص
پروژستين -(هورمون زنانه)
MEDROXYPROGESTERONE+ESTRADIOL(25+5)MG/0.5ML AMP
MEFENAMIC ACID 250MG CAP
مفناميك اسيد
ضد التهاب غير استروئيدي - ضد درد تب
MEGESTROL ACETATE 40MG TAB
پروژستین(هورمون زنانه-ضد سرطان-افزایش اشتها)
MEGLUMINE COMPOUND 60% 20ML AMP
MEGLUMINE COMPOUND 76% 20ML AMP
MENOTROPINS 75 IU FSH+75IU LH AMP
HMG
درمان نازایی
MENTHOL SALICYLATE 30G OINT
منتول ساليسيلات
ضد درد موضعي
MESALAZINE 250MG TAB
مزالازين قرص 250
ضد التهاب دستگاه گوارش - ساليسيلات
MESALAZINE 500MG TAB
مزالازين قرص 500
ضد التهاب دستگاه گوارش - ساليسيلات
METAPROTERNOL SULFATE 0.5MG/1ML AMP
METAPROTERNOL SULFATE 20MG TAB
METFORMIN HCL 500MG TAB
متفورمين
ضد ديابت- کیست تخمدان-کاهش چربی خون- کاهش وزن
METHADONE 25MG/5ML ORAL SOLUTION
METHADONE 5MG TAB
METHADONE 5MG/1ML AMP
METHADONE HCL 20MG TAB
METHADONE HCL 40MG TAB
METHIMAZOLE 5MG TAB
متي مازول
ضد پركاري تيروئيد
METHOCARBAMOL 1000MG/10ML AMP
متوكاربامول آمپول
شل كننده عضلات اسكلتي
METHOCARBAMOL 500MG TAB
متوكاربامول قرص
شل كننده عضلات اسكلتي
METHOXSALEN 10MG TAB
METHYL SALICYLATE 30% 30G OINT
متيل ساليسيلات
ضد درد موضعي
METHYLDOPA 250MG TAB
متيل دوپا
پايين آورنده فشار خون با اثر مركزي
METHYLERGONOVINE MALEATE 0.125MG TAB
متيل ارگونووين قرص
محرك رحم -کاهش خونریزی رحم بعد زایمان
METHYLERGONOVINE MALEATE 0.2MG/1ML AMP
متيل ارگونووين آمپول
محرك رحم -کاهش خونریزی رحم بعد زایمان
METHYLPHENIDATE HCL 10MG TAB
متيل فنيديت - ريتالين
محرك تنفسي و مغزي
METHYLPREDNISOLNE ACETATE 40MG/1ML AMP
متيل پردنيزولون
ضد التهاب استروئيدي - ساپرس كننده ايمني
METHYLTESTOSTERONE 25MG TAB
متيل تستوسترون قرص
استروئيد آندروژن
METOCLOPRAMIDE 10MG TAB
متوكلوپراميد قرص
ضد تهوع و استفراغ-محرك دستگاه گوارش
METOCLOPRAMIDE 10MG/2ML AMP
متوكلوپراميد آمپول
ضد تهوع و استفراغ-محرك دستگاه گوارش
METOCLOPRAMIDE 4MG/ML 15ML ORAL DROP
متوكلوپراميد قطره
ضد تهوع و استفراغ-محرك دستگاه گوارش
METOPROLOL TARTRATE 50MG TAB
متوپرولول
كاهنده فشارخون - ضد آنژين - ضد CHF
METRONIDAZOLE 0.75% VAG GEL
مترونيدازول ژل واژينال
آنتي بيوتيك
METRONIDAZOLE 0.75%TOP GEL
مترونيدازول ژل پوستي
آنتي بيوتيك(آکنه روزاسه)
METRONIDAZOLE 250MG TAB
مترونيدازول قرص
آنتي بيوتيك - ضد تك ياخته - ضد آميب
METRONIDAZOLE 500MG VAG TAB
مترونيدازول قرص واژينال
آنتي بيوتيك - ضد تك ياخته - ضد آميب
METRONIDAZOLE 500MG/100ML VIAL P-BAG
METRONIDAZOLE BENZOATE 125MG/5ML 120ML SUSP
مترونيدازول سوسپانسيون
آنتي بيوتيك - ضد تك ياخته - ضد آميب
MICONAZOLE NITRATE 2% 30G CREAM
ميكونازول كرم
ضد قارچ
MICONAZOLE NITRATE 2% 45G VAG CREAM
ميكونازول كرم واژينال
ضد قارچ
MIDAZOLAM HCL 15MG/3ML AMP
MIDAZOLAM HCL 5MG/1ML AMP
MINOXIDIL 10MG TAB
MOCLOBEMIDE 150MG TAB
موكلوبمايد
ضد افسردگي -ضد اضطراب
MONOBENZONE 20% CREAM
MONTELUKAST SODIUM 10MG TAB
MORPHINE SULFATE 10MG/1ML AMP
MULTIVITAMIN DROP
مولتي ويتامين قطره
مولتي ويتامين - مكمل غذايي
MULTIVITAMIN THERAPEUTIC CAP
مولتي ويتامين تراپوتيك كپسول
مولتي ويتامين - مكمل غذايي
MULTIVITAMIN+IRON DROP
مولتي ويتامين + آهن قطره
مولتي ويتامين - مكمل غذايي
MUPIROCIN 2% 15GR OINT
موپيروسين پماد
آنتي بيوتيك
MYCOPHENOLATE MOFETIL 500MG TAB
NALIDIXIC ACID 500 TAB
ناليديكسيك اسيد قرص
آنتي بيوتيك
NALIDIXIC ACID 60MG/ML 120ML SUSP
ناليديكسيك اسيد سوسپانسيون
آنتي بيوتيك
NALOXONE HCL 0.4MG/1ML AMP
نالوكسان
آنتاگونيست اپيوئيد - كمكي در سم زدايي
NALTREXONE HCL 25MG CAP
نالتروكسان كپسول 25
آنتاگونيست اپيوئيد - كمكي در سم زدايي
NALTREXONE HCL 50MG CAP
نالتروكسان كپسول 50
آنتاگونيست اپيوئيد - كمكي در سم زدايي
NANDROLONE DECANOATE 25MG/1ML AMP
ناندرولون دكانوات
استروئيد آنابوليك (طولانی اثر)
NANDROLONE PHENPROPIONATE 25MG/1ML AMP
ناندرولون فن پروپيونات
استروئيد آنابوليك (کوتاه اثر)
NAPHAZOLINE 0.05% 10ML NASAL DROP
نفازولين قطره بيني 0.05%
ضد احتقان - تنگ كننده عروق - اگونيست آلفا
NAPHAZOLINE 0.1% 10ML OPH DROP
نفازولين قطره چشمي 0.1%
ضد احتقان - تنگ كننده عروق - اگونيست آلفا
NAPHAZOLINE ANTAZOLINE 10ML OPH DROP
نفازولين آنتازولين قطره چشمي
ضد احتقان - آنتي هيستامين
NAPROXEN 250MG TAB
ناپروكسن قرص 250
ضد التهاب غير استروئيدي - ضد تب - ضد درد
NAPROXEN 500MG SUPP
ناپروكسن شياف 500
ضد التهاب غير استروئيدي - ضد تب - ضد درد
NAPROXEN 500MG TAB
ناپروكسن قرص 500
ضد التهاب غير استروئيدي - ضد تب - ضد درد
NEOSTIGMINE METHYLSULFATE 0.5MG/1ML AMP
NEOSTIGMINE METHYLSULFATE 2.5MG/1ML AMP
NICLOSAMIDE 500MG TAB
نيكلوزامايد
ضد كرم
NICOTINIC ACID 100MG TAB
نيكوتينيك اسيد(نیاسین-نیکوتینامید) قرص 100
ويتامين B3 -چربی خون- گشاد كننده عروق محيطي
NICOTINIC ACID 25MG TAB
نيكوتينيك اسيد(نیاسین-نیکوتینامید) قرص 25
ويتامين B3 -چربی خون- گشاد كننده عروق محيطي
NIFEDIPINE 10MG PEARL
نيفيديپين پرل 10
ضد فشار خون-آنژین-زایمان زودرس-رینود
NITROFURANTOIN 100MG TAB
نيتروفورانتوئين قرص
آنتي بيوتيك
NITROFURAZONE 0.2% 30G CREAM
نيتروفورازون كرم
آنتي بيوتيك
NITROGLYCERIN 0.4 S.L PEARL
نيتروگليسرين پرل تي ان جي
گشاد كننده عروق - ضد آنژين
NITROGLYCERIN SR 2.6MG TAB
نيتروگليسرين قرص 2.6
گشاد كننده عروق - ضد آنژين
NITROGLYCERIN SR 6.4MG TAB
نيتروگليسرين قرص 6.4
گشاد كننده عروق - ضد آنژين
NORTRIPTYLINE HCL 10MG TAB
نورتريپتيلن قرص 10
ضد افسردگی-ضد اضطراب-میگرن-شب ادراری
NORTRIPTYLINE HCL 25MG TAB
نورتريپتيلن قرص 25
ضد افسردگی-ضد اضطراب-میگرن-شب ادراری
NYSTATIN 100,000 U/G 15G OINT
نيستاتين پماد
ضد قارچ
NYSTATIN 100,000 U/ML ORAL DROP
نيستاتين قطره
ضد قارچ-برفک دهان نوزاد
NYSTATIN 100000 U VAG TAB
نيستاتين قرص واژينال
ضد قارچ
NYSTATIN 500,000 U TAB
نيستاتين قرص
ضد قارچ
OBIDOXIME CHLORIDE 250MG/1ML AMP
OFLOXACIN 100MG TAB
اوفلوكساسين قرص 100
آنتي بيوتيك
OFLOXACIN 200MG FC TAB
اوفلوكساسين قرص 200
آنتي بيوتيك
OFLOXACIN 300MG FC TAB
OLANZAPINE 10MG TAB
OLANZAPINE 15MG TAB
OLANZAPINE 2.5MG TAB
OLANZAPINE 5MG TAB
الانزاپين قرص 5
ضد اسكيزوفرنيا - اختلال دو قطبی
OMEPRAZOLE 20MG CAP
امپرازول
سركوب كننده اسيد معده - ضد رفلاکس و سرفه ناشی از آن
ONDANSETRON HCL 4MG TAB
ONDANSETRON HCL 4MG/2ML AMP
ONDANSETRON HCL 4MG/5ML SYRUP
OPHTHALMIC BATH OPH SOL
آي باس
شستشو دهنده چشم
ORS 27G SACHET
او آر اس
الكتروليت خوراكي(سرم خوراکی)
OXAZEPAM 10MG TAB
اكسازپام
خواب آور-ضد اضطراب
OXCARBAZEPINE 150MG TAB
OXCARBAZEPINE 300MG TAB
OXCARBAZEPINE 600MG TAB
OXYBUTYNIN CHLORIDE 5MG TAB
اكسي بوتينين
بی اختیاری ادرار-ضد اسپاسم-تعریق زیاد
OXYMETHOLONE 50MG TAB
اكسي متولون
استروئيد آنابوليك(حجم عضلات-آنمی-پوکی استخوان)
OXYTOCIN 10U/1ML AMP
OXYTOCIN 5U/1ML AMP
PABA (PARA AMINOBENZOIC ACID) 5% 120ML LOTION
PANCREATIN TAB
پانكراتين
آنزيمهای پانكراس(کمک هضم چربی-پروتئین-نشاسته)
PANCURONIUM BROMIDE 4MG/2ML AMP
PANTOPRAZOL 20MG TAB
پانتوپرازول قرص 20
سركوب كننده اسيد معده - ضد رفلاکس و سرفه ناشی از آن
PANTOPRAZOL 40MG TAB
پانتوپرازول قرص 40
سركوب كننده اسيد معده - ضد رفلاکس و سرفه ناشی از آن
PEDIATRIC GRIPPE 60ML SYRUP
شربت سرماخوردگي اطفال
ضد سرماخوردگي كودكان(حساسیت-سرفه-آبریزش بینی)
PENICILLIN 6-3-3 VIAL
پني سيلين 3-3-6
آنتي بيوتيك
PENICILLIN G BENZATHINE (PEN LA) 1,200,000 U VIAL
پني سيلين يك مليون و دويست!
آنتي بيوتيك
PENICILLIN G POTASSIUM 1,000,000 U VIAL
پني سيلين يك مليون
آنتي بيوتيك
PENICILLIN G POTASSIUM 5,000,000 U VIAL
PENICILLIN G PROCAINE 400,000 U VIAL
PENICILLIN G PROCAINE 800,000 U VIAL
پني سيلين 800 هزار
آنتي بيوتيك
PENICILLIN G SODIUM 5,000,000 U VIAL
پني سيلين 5 مليون
آنتي بيوتيك
PENICILLIN V BENZATHINE 200,000 U/5ML SUSP
پني سيلين وي بنزاتين سوسپانسيون 200
آنتي بيوتيك
PENICILLIN V BENZATHINE 400,000 U/5ML SUSP
پني سيلين وي بنزاتين سوسپانسيون 400
آنتي بيوتيك
PENICILLIN V K 250MG(400,000U)/5ML FOR SYRUP
پني سيلين وي كا سوسپانسيون 250
آنتي بيوتيك
PENICILLIN V POTASSIUM 500MG (800,000 U) TAB
پني سيلين وي كا سوسپانسيون 500
آنتي بيوتيك
PENTAZOCINE LACTATE 30MG/1ML AMP
PENTOXIFYLLINE 400MG TAB
پنتوكسي فيلين
بهبود دهنده جريان خون(آنمی داسی شکل-دمانس-نعوظ)
PERITONEAL DIALYSIS I 1.5% 2L SOL
PERITONEAL DIALYSIS II 2.5% 2L SOL
PERITONEAL DIALYSIS III 4.25% 2L SOL
PERPHENAZINE 2MG TAB
پرفنازين قرص 2
ضد سايكوز فنوتيازيني - ضد اضطراب-ضد تهوع
PERPHENAZINE 4MG TAB
پرفنازين قرص 4
ضد سايكوز فنوتيازيني - ضد اضطراب-ضد تهوع
PERPHENAZINE 5MG/1ML AMP
پرفنازين آمپول
ضد سايكوز فنوتيازيني - ضد اضطراب-ضد تهوع
PERPHENAZINE 8MG TAB
پرفنازين قرص 8
ضد سايكوز فنوتيازيني - ضد اضطراب-ضد تهوع
PHENAZOPYRIDINE HCL 100MG TAB
فنازوپيريدين
ضد سوزش مجاري اداري
PHENOBARBITAL 100MG TAB
فنوباربيتال قرص 100
ضد تشنج-خواب آور-آرامبخش
PHENOBARBITAL 15MG TAB
فنوباربيتال قرص 15
ضد تشنج-زردی کودکان(بیلی  روبین)
PHENOBARBITAL 60MG TAB
فنوباربيتال قرص 60
ضد تشنج-خواب آور-آرامبخش
PHENOBARBITAL SODIUM 200MG/1ML AMP
فنوباربيتال آمپول
ضد تشنج-خواب آور-آرامبخش
PHENOL GLYCERIN OTIC DROP
گليسرين فنيكه
نرم كننده موم داخل گوش خارجي
PHENYLEPHRINE 10% 10ML OPH DROP
PHENYLEPHRINE 5% 10ML OPH DROP
فنيل افرين قطره چشمي 5%
گشاد كننده مردمك چشم - ضد احتقان-خارش و قرمزی چشم
PHENYLEPHRINE HCL 0.25% 10ML NASAL DROP
فنيل افرين قطره بيني 0.25%
ضد گرفتگي بيني
PHENYLEPHRINE HCL 0.5% 10ML NASAL DROP
فنيل افرين قطره بيني 0.5%
ضد گرفتگي بيني
PHENYTOIN COMPOUND TAB
فني توئين كامپاند
ضد تشنج(فنی تودین+فنوباربیتال)
PHENYTOIN SODIUM 1% 30G CREAM
فني توئين كرم
التيام دهنده زخم بستر
PHENYTOIN SODIUM 100MG CAP
فني توئين كپسول
ضد تشنج-دردهای اعصاب صورت
PHENYTOIN SODIUM 250MG/5ML AMP
فني توئين آمپول
ضد تشنج - ضد آريتمي
PILOCARPINE 1% 10ML OPH DROP
پيلوكارپين قطره 1%
ضد گلوكوم - تنگ كننده مردمك چشم
PILOCARPINE 2% 10ML OPH DROP
پيلوكارپين قطره 2%
ضد گلوكوم - تنگ كننده مردمك چشم
PILOCARPINE 4% 10ML OPH DROP
PIOGLITAZONE 15MG TAB
پيوگلي تازون قرص 15
آنتي ديابت
PIOGLITAZONE 30MG TAB
پيوگلي تازون قرص 30
آنتي ديابت
PIPERACILLIN SODIUM 2 G VIAL
PIPERACILLIN-T 2.25 MG VIAL
PIPERACILLIN-T 3.375 MG VIAL
PIPERAZINE CITRATE 583.5MG/5ML SYRUP
پي پرازين شربت
ضد كرم
PIPERAZINE PHOSPHATE 500MG TAB
PIRACETAM 0.333G/ML SYRUP
پيراستام شربت
محرك مغزي
PIRACETAM 800MG TAB
پيراستام قرص
محرك مغزي
PIROXICAM 0.5% GEL
پيروكسيكام ژل
ضد التهاب غير استروئيدي - ضد درد
PIROXICAM 10MG CAP
پيروكسيكام كپسول
ضد التهاب غير استروئيدي - ضد تب - ضد درد
PIROXICAM 20MG SUPP
PIROXICAM 20MG/1ML AMP
پيروكسيكام آمپول
ضد التهاب غير استروئيدي - ضد درد
POLY VINYL ALCHOHOL 14MG/ML OPH DROP
پلي وينيل الكل
خشکی چشم
POTASSIUM CHLORIDE 15% 50ML P-BAG INF
POTASSIUM PARA AMINOBENZOIC ACID 500MG TAB
POVIDONE IODINE 10% 80G VAG GEL
بتادين ‍ژل واژينال
ضد عفوني كننده موضعي(ضد باکتری ویروس قارچ انگل)
POVIDONE IODINE 10% OINT
PRAZOSIN 1MG TAB
پرازوسين قرص 1
پايين آورنده فشار خون - تسهیل خروج ادرار در بزرگی پروستات
PRAZOSIN 5MG TAB
پرازوسين قرص 5
پايين آورنده فشار خون - آنتاگونيست آلفا
PREDNISOLONE 5MG TAB
پردنيزولون قرص 5
ضد التهاب استروئيدي - ساپرس كننده ايمني
PREDNISOLONE ACETATE 1% OPH DROP
پردنيزولون قطره چشمي
ضد التهاب استروئيدي
PREDNISOLONE FORT 50MG TAB
پردنيزولون فورت
ضد التهاب استروئيدي - ساپرس كننده ايمني
PRIMAQUINE PHOSPHATE 15MG TAB
PROGESTERONE 200MG VAG SUPP
پروژسترون شياف 200
پروژستين(هورمون زنانه)
PROGESTERONE 25MG/1ML AMP
پروژسترون آمپول 25
پروژستين(هورمون زنانه)
PROGESTERONE 400MG SUPP
پروژسترون شياف 400
پروژستين(هورمون زنانه)
PROGESTERONE 50MG/1ML AMP
پروژسترون آمپول 50
پروژستين(هورمون زنانه)
PROMETHAZINE 113MG/100ML 60ML SYRUP
پرومتازين شربت
آنتی هیستامین-ضد تهوع-آرامبخش
PROMETHAZINE 50MG/2ML AMP
پرومتازين آمپول
آنتی هیستامین-ضد تهوع-آرامبخش
PROMETHAZINE HCL 25MG TAB
پرومتازين قرص
آنتی هیستامین-ضد تهوع-آرامبخش
PROPAFENONE HCL 150MG TAB
PROPAFENONE HCL 300MG TAB
PROPANTHELINE BROMIDE 15MG TAB
پروپانتلين
ضد اسپاسم - بی اختیاری ادرار- تعریق زیاد
PROPRANOLOL HCL 10MG TAB
پروپرانولول قرص 10
ضد فشار خون-پیشگیری میگرن-آریتمی-لرزش
PROPRANOLOL HCL 1MG/1ML AMP
PROPRANOLOL HCL 20MG TAB
PROPRANOLOL HCL 40MG TAB
پروپرانولول قرص 40
ضد فشار خون-پیشگیری میگرن-آریتمی-لرزش
PROPYLTHIOURACIL 50MG TAB
پروپيل تيو اوراسيل
ضد پركاري تيروئيد
PSEUDOEPHEDRINE 30MG TAB
سودوافدرين قرص
ضد گرفتگي بيني،گوش
PSEUDOEPHEDRINE 30MG/5ML 60ML SYRUP
سودوافدرين شربت
ضد گرفتگي بيني،گوش
PYRAZINAMIDE 500MG TAB
PYRVINIUM PAMOATE 50MG TAB
PYRVINIUM PAMOATE 50MG/5ML SUSP
پيروينيوم پاموات شربت
ضد كرم
QUINIDINE SULFATE 200MG TAB
RALOXIFENE 60MG TAB
رالوكسيفن
ضد پوكي استخوان-کاهش خطر سرطان سینه
RANITIDINE 150MG TAB
رانيتيدين قرص
کاهش ترشح اسید معده، آنتی هیستامین H2
RANITIDINE 50MG/2ML AMP
رانيتيدين آمپول
کاهش ترشح اسید معده، آنتی هیستامین H2
RIFAMPICIN 150MG CAP
ريفامپين كپسول 150
آنتي بيوتيك
RIFAMPICIN 153MG/ML DROP ORAL
RIFAMPICIN 300MG CAP
RINGER LACTATE 0.5L INF P-BOTTLE
سرم رينگر لاكتات
الكتروليت تزريقي(آب سدیم کلسیم پتاسیم کلر لاکتات)
RINGERS 0.5L INF P-BAG
سرم رينگر
الكتروليت تزريقي(آب سدیم کلسیم پتاسیم کلر بیکربنات)
RINGERS 0.5L INF P-BOTTLE
RINGERS 1L INF P-BAG
RINGERS 1L INF P-BOTTLE
RINGERS 250ML INF P-BOTTLE
RISPERIDONE 1MG TAB
ريسپريدون قرص 1
ضد سايكوز - اختلال دو قطبی - اوتیسم کودکان
RISPERIDONE 2MG TAB
ريسپريدون قرص 2
ضد سايكوز - اختلال دو قطبی - اوتیسم کودکان
RISPERIDONE 3MG TAB
RISPERIDONE 4MG TAB
RIVASTIGMINE 1.5MG CAP
ريواستيگمين كپسول 1.5
ضد آلزايمر - ضد دمانس
ROPINIROLE 1MG FC TAB
ROPINIROLE 5MG FC TAB
SALBUTAMOL 100MCG/DOSE 200DOSE SPRAY
سالبوتامول اسپري
گشادكننده مجاري تنفسي(آسم)
SALBUTAMOL SULFATE 2MG TAB
SALBUTAMOL SULFATE 2MG/5ML 120ML SYRUP
سالبوتامول شربت
گشادكننده مجاري تنفسي(آسم-سرفه)
SALMETROL XINAFOATE 25MCG/DOSE 200DOSE INHALER
سالمترول
گشادكننده مجاري تنفسي(آسم)
SELEGILINE HCL 5MG TAB
سلژيلين
ضد پاركينسون -ضد افسردگی- دمانس
SERTRALIN HCL 100MG CAP
سرترالين كپسول 100
ضد افسردگي، اضطراب، وسواس
SERTRALIN HCL 100MG TAB
سرترالين قرص 100
ضد افسردگي، اضطراب، وسواس
SERTRALIN HCL 25MG TAB
SERTRALIN HCL 50MG CAP
سرترالين كپسول 50
ضد افسردگي، اضطراب، وسواس
SERTRALIN HCL 50MG TAB
سرترالين قرص 50
ضد افسردگي، اضطراب، وسواس
SILDENAFIL CITRATE 100MG TAB
سيلدينافيل قرص 100
درمان اختلال نعوظ
SILDENAFIL CITRATE 25MG TAB
SILDENAFIL CITRATE 50MG TAB
سيلدينافيل قرص 50
درمان اختلال نعوظ
SILVER SULFADIAZINE 10MG/G 500G CREAM
SILVER SULFADIAZINE 10MG/G 50G CREAM
سيلور سولفاديازين
آنتي بيوتيك
SIMPLE EYE 3G OPH OINT
پماد ساده چشمي
خشکی چشم
SIMVASTATIN 10MG TAB
SIMVASTATIN 20MG TAB
سيمواستاتين
ضد چربي - كاهنده كلسترول
SODIUM BICARBONATE 7.5% 50ML VIAL
SODIUM CHLORIDE 0.45% 0.5L INF P-BAG
SODIUM CHLORIDE 0.45% 0.5L INF P-BOTTLE
SODIUM CHLORIDE 0.45% 1L INF P-BAG
SODIUM CHLORIDE 0.45% 1L INF P-BOTTLE
SODIUM CHLORIDE 0.45% 250ML INF P-BOTTLE
SODIUM CHLORIDE 0.65% 20ML NASAL DROP
قطره كلرور سديم بيني
شستشو دهنده بيني
SODIUM CHLORIDE 0.9% 0.5L INF P-BAG
SODIUM CHLORIDE 0.9% 0.5L INF P-BOTTLE
سرم نمكي تزريقي 0.5 ليتر
الكتروليت
SODIUM CHLORIDE 0.9% 1L INF P-BAG
SODIUM CHLORIDE 0.9% 1L INF P-BOTTLE
سرم نمكي تزريقي 1 ليتر
الكتروليت
SODIUM CHLORIDE 0.9% 250ML INF P-BOTTLE
SODIUM CHLORIDE 0.9% 2L IRRIGATION P-BAG
SODIUM CHLORIDE 0.9% IRRIG 0.5L P-BOTT
سرم نمكي شستشو 0.5 ليتر
شستشو دهنده
SODIUM CHLORIDE 0.9% IRRIG 1L P-BOTT
سرم نمكي شستشو 1 ليتر
شستشو دهنده
SODIUM CHLORIDE 0.9% IRRIG 3L P-BAG
SODIUM CHLORIDE 5% 10ML OPH DROP
SODIUM CHLORIDE 5% 5GR OPH OINT
كلرور سديم پماد چشمي
پماد چشمي هايپر اسمولار
SODIUM FLUORIDE 0.2% MOUTH WASH
SODIUM POLYSTYRENE SULFONATE 454 G POW FOR SUSP
SORBITOL 5G SACHET
سوربيتول
ملين هايپر اسمتيك
SOTALOL HCL 80MG TAB
سوتالول
ضد آريتمي - بتا بلوكر
SPIRAMYCIN 500MG TAB
SPIRONOLACTONE 100MG TAB
اسپيرنولاكتون قرص 100
آنتاگونيست آلدسترون- ديورتيك نگهدارنده پتاسيم
SPIRONOLACTONE 25MG TAB
اسپيرنولاكتون قرص 25
آنتاگونيست آلدسترون- ديورتيك نگهدارنده پتاسيم
STREPTOMYCIN SULFATE 1 G VIAL
SUCRALFATE 1G TAB
SUCRALFATE 500MG TAB
سوكرالفيت قرص 500
پانسمان زخم گوارشي و رفلاکس
SULFACETAMIDE SODIUM 10% 10ML OPH DROP
سولفاستاميد قطره چشمي 10%
آنتي بيوتيك - سولفوناميدي
SULFACETAMIDE SODIUM 20% 10ML OPH DROP
سولفاستاميد قطره چشمي 20%
آنتي بيوتيك - سولفوناميدي
SULFASALAZINE 500MG TAB
سولفاسالازين
درمان بيماري التهابي روده اي
SULTAMICILIN 250MG/5ML FOR SUSP
SULTAMICILIN 375MG TAB
SULTAMICILIN 750MG TAB
SUMATRIPTAN 6MG/1ML AMP
SUMATRIPTAN SUCCINATE 100MG FC TAB
سوماتريپتان قرص 100
ضد ميگرن
SUMATRIPTAN SUCCINATE 50MG FC TAB
سوماتريپتان قرص 50
ضد ميگرن
TAMOXIFEN CITRATE 10MG TAB
تاموكسيفن
آنتي استروژن(نازایی- ضد سرطان سینه)
TAMOXIFEN CITRATE 20MG TAB
TAMSULOSIN 0.4MG CAP
تامسولوسين
تسهیل خروج ادرار در هايپرتروفي پروستات
TERAZOSIN 2MG TAB
ترازوسين قرص 2
پايين آورنده فشار خون- تسهیل خروج ادرار در هايپرتروفي پروستات
TERAZOSIN 5MG TAB
ترازوسين قرص 5
پايين آورنده فشار خون- تسهیل خروج ادرار در هايپرتروفي پروستات
TERBINAFINE HCL 1% 15G CREAM
تربينافين كرم
ضد قارچ
TERBINAFINE HCL 250MG TAB
تربينافين قرص
ضد قارچ
TERBUTALINE SULFATE 5MG TAB
TERFENADINE 60MG TAB
ترفنادين
آنتي هيستامين
TESTOSTRONE ENANTATE 100MG/1ML AMP
تستوسترون آمپول 100
آندروژن (هورمون مردانه)
TESTOSTRONE ENANTATE 250MG/1ML AMP
تستوسترون آمپول 250
آندروژن (هورمون مردانه)
TETRACAINE HCL 0.5 % 5ML OPH DROP
تتراكائين قطره چشمي
بي حس كننده موضعي چشمي
TETRACOSACTIDE ACETATE 1MG/ML AMP
تتراكوزكتايد
داروي كمكي در ارزيابي عملكرد محور هيپوفيز،آدرنال -اسپاسم
TETRACYCLINE 1% 3G OPH OINT
تتراسايكلين پماد چشمي
آنتي بيوتيك چشمي
TETRACYCLINE 250MG CAP
تتراسايكلين كپسول
آنتي بيوتيك
TETRACYCLINE 3% OINT
تتراسايكلين پماد جلدي
آنتي بيوتيك موضعي
THEOPHYLLINE 200MG RET TAB
تئوفيلين رتارد
گشادكننده مجاري تنفسي گزانتيني طولانی اثر
THEOPHYLLINE 200MG TAB
تئوفيلين ساده
گشادكننده مجاري تنفسي گزانتيني
THEOPHYLLINE G 120ML SYRUP
تئوفيلين جي
گشادكننده مجاري تنفسي+گایافنرین (خلط آور)
THIETHYLPRAZINE DIMALEATE 6.5MG TAB
تي اتيل پرازين قرص
ضد تهوع و سرگيجه - فنوتيازين
THIETHYLPRAZINE DIMALEATE 6.5MG/1ML AMP
تي اتيل پرازين آمپول
ضد تهوع و سرگيجه - فنوتيازين
THIORIDAZINE HCL 100MG TAB
تيوريدازين قرص 100
ضد سايكوز - نورولپتيك فنوتيازين
THIORIDAZINE HCL 10MG TAB
تيوريدازين قرص 10
ضد سايكوز - نورولپتيك فنوتيازين
THIORIDAZINE HCL 25MG TAB
تيوريدازين قرص 25
ضد سايكوز - نورولپتيك فنوتيازين
THIOTHIXENE 5MG CAP
تيوتيكسين
ضد سايكوز - نورولپتيك تيوگزانتين
TICLOPIDINE HCL 250MG TAB
تيكلوپيدين
طولانی کردن زمان انعقاد خون - مهار كننده تجمع پلاكتي
TIMOLOL MALEATE 0.5% 5ML OPH DROP
تيمولول
ضد گلوكوم (کاهش فشار داخل چشم)
TINIDAZOLE 500MG TAB
TOLMETIN SODIUM 200MG TAB
تولمتين
ضد التهاب(ضد استئوآرتریت،آرتریت روماتوئید جوانان)
TOLNAFTATE 1% CREAM
تولنفتات كرم
ضد قارچ موضعي
TOLNAFTATE 1% TOP SOLUTION
تولنفتات محلول
ضد قارچ موضعي
TOPIRAMATE 100MG TAB
توپيرامات قرص 100
ضد تشنج -پیشگیری میگرن - اختلال دو قطبی - کاهنده وزن
TOPIRAMATE 200MG TAB
توپيرامات قرص 200
ضد تشنج -پیشگیری میگرن - اختلال دو قطبی - کاهنده وزن
TOPIRAMATE 25MG TAB
توپيرامات قرص 25
ضد تشنج -پیشگیری میگرن - اختلال دو قطبی - کاهنده وزن
TOPIRAMATE 50MG TAB
توپيرامات قرص 50
ضد تشنج -پیشگیری میگرن - اختلال دو قطبی - کاهنده وزن
TRAMADOL HCL 100MG TAB
ترامادول قرص 100
ضد درد اپيوييد (مخدر)صناعي با اثر مركزي
TRAMADOL HCL 100MG/2ML AMP
ترامادول آمپول 100
ضد درد اپيوييد (مخدر)صناعي با اثر مركزي
TRAMADOL HCL 50MG CAP
ترامادول كپسول 50
ضد درد اپيوييد (مخدر)صناعي با اثر مركزي
TRAMADOL HCL 50MG TAB
ترامادول قرص 50
ضد درد اپيوييد (مخدر)صناعي با اثر مركزي
TRAMADOL HCL 50MG/1ML AMP
ترامادول آمپول 50
ضد درد اپيوييد (مخدر)صناعي با اثر مركزي
TRAMADOL HCL SR 100MG TAB
TRANEXAMIC ACID 250 CAP
ترانگزاميك اسيد كپسول
بندآورنده خون - ضد فيبرينولايزين
TRANEXAMIC ACID 500MG/5ML AMP
ترانگزاميك اسيد آمپول
بندآورنده خون - ضد فيبرينولايزين
TRAZODONE HCL 50MG TAB
ترازودون
ضد افسردگي - ضد اضطراب - خواب آور
TRETINOIN 0.025% GEL
ترتينوئين ژل 0.025%
لایه بردار - ضد آكنه
TRETINOIN 0.05% 15G CREAM
ترتينوئين كرم 0.05%
لایه بردار - ضد آكنه
TRETINOIN 0.05% GEL
تريتينوئين ژل 0.05%
لایه بردار - ضد آكنه
TRETINOIN 0.05% SOLUTION
ترتينوئين محلول 0.05%
لایه بردار - ضد آكنه
TRIAMCINOLONE ACETONIDE 0.1% 15G CREAM
تريامسينولون كرم
ضد التهاب استروئيدي - كاهنده ايمني - کورتیکواستروئید موضعی
TRIAMCINOLONE ACETONIDE 0.1% 15G OINT
تريامسينولون پماد
ضد التهاب استروئيدي - كاهنده ايمني - کورتیکواستروئید موضعی
TRIAMCINOLONE ACETONIDE 40MG/1ML AMP
تريامسينولون آمپول
ضد التهاب استروئيدي - كاهنده ايمني - کورتیکواستروئید سيستميك
TRIAMCINOLONE N N 15G OINT
تريامسينولون ان ان
ضد التهاب استروئيدي+آنتي بوتيك+ضد قارچ
TRIAMTERENE-H TAB
تريامترن اچ
ضد فشار خون - مدر
TRIFLUOPERAZINE 1MG TAB
تري فلوپرازين قرص 1
ضد سايكوز - ضد تهوع  - فنوتيازين
TRIFLUOPERAZINE 1MG/1ML AMP
تري فلوپرازين آمپول
ضداضطراب - ضد تهوع و استفراغ شدید - فنوتيازين
TRIFLUOPERAZINE 2MG TAB
تري فلوپرازين قرص 2
ضد سايكوز - ضد تهوع  - فنوتيازين
TRIFLUOPERAZINE 5MG TAB
تري فلوپرازين قرص 5
ضد سايكوز - ضد تهوع  - فنوتيازين
TRIFLURIDINE 1% 5ML OPH DROP
تري فلوريدين
ضد ويروس - چشمي
TRIHEXYPHENIDYL HCL 2MG TAB
تري هگزيفنيديل
رفع خشكي عضلات(ناشی ار سایر داروها)- درمان پاركينسون
TRIMIPRAMINE MALEATE 100MG TAB
تري ميپرامين قرص 100
ضدافسردگي - سه حلقه اي
TRIMIPRAMINE MALEATE 25MG TAB
تري ميپرامين قرص 25
ضدافسردگي - سه حلقه اي
TRIMIPRAMINE MALEATE 4% ORAL DROP
تري ميپرامين قطره
ضدافسردگي - سه حلقه اي
TRIPLE SULFA 78G VAG CREAM
تريپل سولفا كرم واژينال
آنتي بيوتيك واژينال - سولفوناميدي
TRIPLE SULFA VAG TAB
تريپل سولفا قرص واژينال
آنتي بيوتيك واژينال - سولفوناميدي
TROPICAMIDE 0.5% 10ML OPH DROP
تروپيكاميد قطره چشمي 0.5%
سيكلوپلژيك و ميدرياتيك - ضد موسكاريني
TROPICAMIDE 1% 10ML OPH DROP
تروپيكاميد قطره چشمي 1%
سيكلوپلژيك و ميدرياتيك - ضد موسكاريني
URSODESOXYCHOLIC ACID 250MG CAP
اورسوبيل
اسید صفراوی(حل كننده سنگ صفراوي و سیروزصفراوی)
VALPROATE SODIUM 200MG TAB
والپروات سديم قرص
ضد تشنج-اختلال دوقطبي-پیشگیری میگرن
VALPROATE SODIUM 200MG/5ML 120ML SYRUP
والپروات سديم شربت
ضد تشنج-اختلال دوقطبي-پیشگیری میگرن
VALPROATE SODIUM 200MG/5ML 60ML SYRUP
VALSARTAN 160MG CAP
VALSARTAN 160MG TAB
والزارتان قرص 160
ضد فشار خون - نارسائی احتقانی قلب
VALSARTAN 80MG CAP
VALSARTAN 80MG TAB
والزارتان قرص 80
ضد فشار خون - نارسائی احتقانی قلب
VANCOMYCIN HCL 500MG VIAL
ونكومايسين
آنتي بيوتيك
VERAPAMIL HCL 40MG TAB
وراپاميل قرص 40
ضد فشار خون- ضد آريتمي -ضد آنژین صدری- سردرد کلاستر و میگرن
VERAPAMIL HCL 80MG TAB
وراپاميل قرص 80
ضد فشار خون- ضد آريتمي -ضد آنژین صدری- سردرد کلاستر و میگرن
VITAMIN A 25,000 U PEARL
ويتامين آ پرل 25 هزار
ويتامين محلول در چربي - مكمل غذايي
VITAMIN A 25,000 U TAB
ويتاميت آ قرص 25 هزار
ويتامين محلول در چربي - مكمل غذايي
VITAMIN A 250U/G 3G OPH OINT
ويتامين آ پماد چشمي
VITAMIN A 50,000 U TAB
ويتامين آ قرص 50 هزار
ويتامين محلول در چربي - مكمل غذايي
VITAMIN A 50,000 U/1ML AMP
VITAMIN A 50000U PEARL
ويتامين آ پرل 50 هزار
ويتامين محلول در چربي - مكمل غذايي
VITAMIN A+D 30G OINT
پماد آ+د
چرب كننده،نرم كننده موضعي
VITAMIN A+D ORAL DROP
قطره آ+د
ويتامين محلول در چربي - مكمل غذايي
VITAMIN B COMPLEX AMP
آمپول ب كمپلكس
ويتامين - مكمل غذايي
VITAMIN B1 100MG TAB
ويتامين ب 1 قرص 100
ويتامين - مكمل غذايي
VITAMIN B1 300MG TAB
ويتامين ب 1 قرص 300
ويتامين - مكمل غذايي
VITAMIN B12 100MCG/1ML AMP
ويتامين ب 12 آمپول
ويتامين - مكمل غذايي
VITAMIN B6 100/2ML AMP
ويتامين ب 6 آمپول 100
ويتامين - مكمل غذايي
VITAMIN B6 40MG TAB
ويتامين ب 6 قرص
ويتامين - مكمل غذايي
VITAMIN C (ASCORBIC ACID) 1000MG EFF TAB
ويتامين ث جوشان
ويتامين - مكمل غذايي
VITAMIN C (ASCORBIC ACID) 500/5ML AMP
ويتامين ث آمپول
ويتامين - مكمل غذايي
VITAMIN D3 (COLECALCIFEROL) 300,000U AMP
ويتامين د آمپول
ويتامين محلول در چربي - مكمل غذايي
VITAMIN D3 (COLECALCIFEROL) PEARL
ويتامين د پرل
ويتامين محلول در چربي - مكمل غذايي
VITAMIN E 100 IU/1ML AMP
ويتامين اي آمپول
ويتامين محلول در چربي - مكمل غذايي
VITAMIN K1 (PHYTOMENADIONE) 10MG/1ML AMP
ويتامين كا آمپول 10
ويتامين صناعي(برای:انعقاد-آنتی دوت وارفارین- پروتئین استخوان)
VITAMIN K1 (PHYTOMENADIONE) 1MG/0.5ML AMP
ويتامين كا آمپول 1
ويتامين صناعي(برای:انعقاد-آنتی دوت وارفارین- پروتئین استخوان)
VITAMIN K1 (PHYTOMENADOINE) 10MG TAB
ويتامين كا قرص
ويتامين صناعي(برای:انعقاد-آنتی دوت وارفارین- پروتئین استخوان)
WATER FOR INJECTION 10ML G-AMP
WATER FOR INJECTION 2ML G-AMP
WATER FOR INJECTION 3ML G-AMP
WATER FOR INJECTION 5ML GLASS-AMP
آب مقطر شيشه اي
WATER FOR INJECTION 5ML P-AMP
آب مقطر پلاستيكي
YOHIMBINE HCL 2MG TAB
يوهيمبين
ضد ناتواني جنسي - افزایش فشار خون - خشکی دهان
ZIDOVUDINE 100MG CAP
ZIDOVUDINE 300MG CAP
ZIDOVUDINE 300MG TAB
ZINC OXIDE 20% 30G OINT
پماد زينك اكسايد
محافظ و ضد عفوني كننده پوست، ضد آفتاب
ZINC SULFATE 220MG CAP
كپسول سولفات روي
مكمل غذايي
منبع :سایت پرشین پت
 

منبع : nursedez91[dot]blogfa[dot]com[slash]post-4[dot]aspx

دانشجویان پرستاری علوم پزشکی ,

تبلیغات


تبلیغات

تبلیغات
مطالب تصادفی

تبلیغات