تبلیغات

نصب جانمائیروش های نصب ورق آلمنیومی(کامپوزیت)
پنجره‌ها

در مواردی که اجرای پنجره‌هایی همباد با نما در نظر گرفته شده‌است، پنجره‌ها باید به‌صورت یکپارچه و با استفاده از پیش‌قاب نصب شوند.

لایه هوا

ضخامت حداقل لایه هوا در تمامی قسمت‌ها 25 میلیمتر است. در ضمن، لازم است روزنه‌هایی در قسمت فوقانی و تحتانی نما پیش‌بینی شود تا برقراری جریان هوا در این لایه ممکن گردد.

تکانه‌های حرارتی

با توجه به ضخامت کم لایه پلی‌اتیلن، اثر پدیده دولایه در شرایط تابش ناگهانی و شدید آفتاب قابل اغماض است و باعث تغییر شکل ورق‌های نما نمی‌شود. البته، همانگونه که در بخش‌های قبلی نیز مطرح شد، اتصالات قطعات نما باید به گونه‌ای باشد که امان تغییر شکل قطعات در اثر انبساط و انقباض فراهم آید.

 

نمای آلومینیومی بوسیله زیر سازی فلزی و آلومینیومی به اسکلت ساختمان متصل می گردد . اتصال ورقها به اسکلت ساختمان به دو روش  Hanging  و Fixing  انجام می گیرد

 

دیتلهای خاص :

 

 1 ) کف پنجره  ( Flashing   )

جهت آب بندی کف پنجره دو روش پیشنهاد می شود :

کف پنجره ها را می توان با یک ورق سرتاسری با شیب 1 % پوشاند که از یک طرف به پروفیل پنجره پرچ می شود و از طرف دیگر با یک برگشت به روی ورق های نما بر می گردد .

برای رعایت کردن امتداد شیارها تا فریم پنجره ورق های نما با یک برگشت به فریم پنجره پرچ       می گردند . جهت آب بندی شیار بوجود آمده در کف پنجره از یک ناودانی آلومینیومی با شیب 2 % در بین دو شیار استفاده می شود .

2 ) بستن انتهای ورق ها در اطراف نما :

با توجه به اینکه در دو انتهای نما و در زیر نما نمی توان از ناودانی ریلی استفاده کرد از یک نبشی 3 × 3  آلومینیومی برای بستن کار استفاده می شود بدین شکل که ابتدا نبشی به دیوار پیچ         می شود سپس ورق انتهائی با یک برگشت به نبشی پرچ می شود این برگشت جهت عدم رویت پرچ پیش بینی شده است .

3 ) آب بندی پشت بام :

 

جهت آب بندی نما در پشت بام باز هم از ناودانی آلومینیومی استفاده می شود با این تفاوت که در این ناودانی ها با شیب 2 % تا 3 %  و به صورت معکوس به ناودانی های ریلی پیچ می شود .


روش Hanging

 

در روش  Hanging  یا ریلی مراحل زیر جهت اجرای زیر سازی انجام می شود :

1- ابتدا با توجه به اسکلت ساختمان اولین اتصالات طراحی می شود در صورتی که اسکلت سازه فلزی باشد از تیرها و ستونهای موجود جهت قوطی کشی دستک گرفته می شود و در صورتی که اسکلت بتنی باشد یا از صفحه های موجود که قبلاً در تیر بتنی تعبیر شده دستک های اتصالی گرفته می شود و در صورت نبود صفحه های فلزی یک صفحه فلزی یا نبشی  cm 4 ×   cm 4 به تیر بتنی رول بولت می شود و از صفحه یا نبشی موجود دستک اتصالی گرفته می شود .

2- بعد از انجام رول بولت و اتصال دستک های قوطی های 40 × 40 فلزی عمودی و افقی با توجه به نقشه زیر سازی فلزی به یکدیگر جوش داده می شوند قوطی ها باید کاملاً شاقول و تراز باشند تا بقیه زیرسازی که به این قوطی ها اتصال پیدا می کنند تراز و شاقول باشند که در نهایت ورقها پله ای دیده نشوند و یا شیارها با توجه به نقشه ورق به همان شکل حفظ شود .

3- نصب براکت فلزی : پس از جوش قوطی های فلزی براکت ها با توجه به نقشه زیر سازی فلزی در مکانهای مشخص شده به قوطی ها جوش داده می شوند در این نبشی ها دو سوراخ در طرفین جهت اتصال نبشی های آلومینیومی به براکت ها پیش بینی شده است .

4- نصب نبشی آلومینیومی : این دو نبشی به براکت فلزی بسته می شود این نبشی دارای دو سوراخ لوبیائی شکل می باشد که جهت رگلاژ ناودانی ها و ورق ها برای رفع خطای احتمالی اجرا در زیرسازی فلزی تعبیه شده است .

5- نصب ناودانی ریلی : ناودانی ریلی با پیچ به نبشی آلومینیومی متصل می شود شیارهائی که در دو وجه ناودانی و وسط ناودانی تعبیه شده جهت حرکت ناودانی به بالا و پائین و شیار وسط جهت حرکت ناودانی بولت یا بچه ناودانی به بالا و پائین می باشد درضمن شیار وسط وظیفه آب بندی و هدایت آب را به پائین بر عهده دارد .

6- نصب ناودانی بولت : ناودانی بولت ها با پیچ به ناودانی ریلی متصل می باشد در ضمن یک پیچ و مهره دیگر در امتداد ناودانی ریلی موجود است که این پیچ جهت رگلاژ ورق و حرکت به چپ و راست تعبیه شده است .

7- شیار و برش ورق : با توجه به نقشه های شیار و برش و مونتاژ ورق ها ابتدا ورق ها برش خورده سپس شیارها جهت خم کردن ورق ها ایجاد می گردد با توجه به نقشه های اجرائی و حدود باز شدن و خم شدن ورق ها از مته شیار  90  درجه یا   135  درجه استفاده       می شود . پس از انجام شیار و برش کناره های ورق با دستگاه پرس پانچ سوراخ می شود این پانچ ها در لبه های ورق ایجاد می شود که پیچ های وسطی بچه ناودانی ها در بالای این پانچ ها قرار می گیرد و ورق به روی ناودانی نصب می گردد .

8-خم و مونتاژ ورق : ورق ها پس از انجام شیار و برش و پانچ و گوشه بری در جهت شیارها خم و پس از چفت شدن کلیه گوشه ها پرچ و مونتاژ می گردند .

      

شکل 1 نمونه قلاب ساخته شده با برش‌کاری ورق (در حالت نصب کاستی) و نحوه اتصال قطعه به زیرسازی

شکل 2 نحوه برش‌کاری ورق‌ها در صورت نصب کاستی

 

شکل 3 نحوه اتصال قطعات به قلاب در صورت نصب کاستی

 

اجزای مورد استفاده در اتصالات باید با در نظر گرفتن شرایط باد منطقه طراحی شوند. اجرای اتصالات روی دیوار بنایی باید با انجام اندازه‌گیری‌هایی برای تعیین نیروی حداکثر قابل اعمال صورت گیرد.

شکل 4 مقطع عمودی و جزییات آب‌بندی اتصال قطعات به قلاب در صورت نصب کاستی

 

شکل 5 نما و مقطع افقی وعمودی اتصال قطعات به قلاب در صورت نصب کاستی

 

 

9- نصب و تثبیت ورق : پس از اتمام عملیات مونتاژ ورق ها با توجه به نقشه جانمائی بر روی ناودانی بولت ها انداخته می شوند با توجه به اینکه ورق ها به صورت افقی قابلیت حرکت دارند ممکن است ورق زمانی که از پشت باد در آن ایجاد شود یا به هر دلیلی حرکت کند در نما سر و صدا ایجاد کند و یا اینکه به علت حرکت ورق امتداد شیارها به هم نخورد لذا برای رفع این مشکل در گوشه ورق در بالا و پائین به صورت قطری با نبشی و با پرچ نبشی به ورق و ناودانی ریلی تثبیت می شود .


روش Fixing  :

روش  Fixing  فاقد بسیاری از قابلیت های روش  Hanging  است . در این روش آب بندی نما به صورت نصب ریل انجام نمی شود و ورق ها با پرچ به قوطی های فلزی بسته می شود لذا قابلیت حرکت ندارند . در بسیاری موارد نیز پرچ ها به صورتی که در روش  Hanging  پوشیده می شوند از رویت مصون نمی مانند .

در مقابل سرعت نصب و هزینه اجرائی کمتر از مزایای این روش می باشد .منبع : korddesign[dot]blogfa[dot]com[slash]post-28[dot]aspx

کورد دیزاین korddesign روش های نصب , آيسان خاطرات عکاس, گروه تاسیسات جلالی مراحل اجرای , قطعات سیستم گرمایش از کف مطمئن , قطعات سیستم گرمایش از کف مطمئن , طبیعت و محيط زيست آشتي با طبيعت , گرمایش از کف و سرمایش ازکف ,

تبلیغات


تبلیغات

تبلیغات
مطالب تصادفی

تبلیغات