تبلیغات

نگهداری گیاه شمعدانی عطریشمعدانی عطری
شمعدانی عطری :

نام علمی : Pelargonum graveolens

مشخصات گیاهشناسی:

شمعدانی عطری گیاهی کند رشد و چندساله، عموما علفی با ساقه های بلند و برگهای گرد با حاشیه موجدار وعطری شبیه گل سرخ وسیب دارد.

گلهای شمعدانی عطری سفید با رگه های قرمز بوده که در بهار و تابستان تولید می شوند.

گلها مرکب از پنج کاسبرگ ،پنج گلبرگ ، ده پرچم متصل به هم هستند.

ارتفاع بوته شمعدانی عطری به حدود سی سانتیمتر و پهنای حدود شصت سانتیمتر می رسد.

دامنه انتشار:

این جنس دارای حدود 250گونه یکساله ،چند ساله و بوته ای استکه منشائ آن افریقای جنوبی بوده ولی امروزه در بسیاری از نواحی الجزیره ،ماداگاسکار  ،اسپانیا و فرانسه پرورش می یابد. از قرن هفدهم این گونه کشت و کار میشده و درسالهای اخیر به دلیل عطر برگها و رنگهای دلفریب یک  p.quercetorm یک گونه علفی چند ساله به نامpelargonumمشهور شده است . جنس 

دارد که انحصاری کردستان ایران و عراق می باشد. گونه های چندی از این جنس در ایران به صورت زینتی کاشته می شود.

 به صورت وحشی و خودرو در ایران وجود ندارد. p.graveolensگونه

روش کشت:

ازدیاد شمعدانی عطری به وسیله قلمه ترکه های چوبی نرم از بهار تا پاییز امکان پذیر است.

زمان قلمه گرفتن معمولا در آخر مرداد و اوایل شهریور می باشد که گیاه مادری از قدرت وقوت زیادی برخوردار است .

قلمه های گرفته شده در آخر مهرماه دارای ریشه کامل می باشند.در روزهای اول قلمه ها را در سایه نگهداری میکنند سپس بتدریج به آنها نور کافی داده می شود تا رشد ونمو کنند.زمانی قلمه ها آبیاری میشوند که رطوبت بستر آنها خیلی پائین باشد.


نیازهای اکولوژیکی:

خاک:خاک مناسب برای شمعدانی عطری خاکی است که کمی سنگین بوده، از لحاظ اسیدیته خنثی تا قلیایی باشد. خاک باید متشکل از یک قسمت خاک برگ پوسیده، دو قسمت خاک مرطوب باغچه، یک قسمت شن زبر ویک قسمت کود گاوی پوسیده باشد.شمعدانی عطری نیاز به خاک با زهکشی خوب دارد.

غذا:کود فسفره برای تقویت ریشه وکود ازته برای ازدیاد شاخ وبرگ وکود پتاس برای تولید گل مفید است.از اردیبهشت تا مهرماه هربار یک مرتبه باید کود تجارتی به شمعدانی داده شود و در زمستان از کود دادن باید خودداری نمود.کود را موقعی به گیاه میدهند که ریشه گلدان را پر کند.

آب:شمعدانی عطری می تواند خیلی سریع و به مقدار زیادآب را دراندام خود ذخیره کند.شمعدانی عطری جزئ گونه هایی است که به آب زیاد احتیاج دارد.درهرحال در تابستان موقعی که بوته شمعدانی گل داشته باشد به آب بیشتری محتاج است ودر روزهای کوتاه زمستان و در حرارت کم آب دادن را برای چند هفته باید قطع نمودولی وقتی گیاه درحال فعالیت است هیچوقت نباید رطوبت خاک کم باشد.میزان وموقع آب دادن بستگی به وضع خودگیاه وحرارت هوا ورطوبت جوی دارد.در روزهای خیلی گرم یا روزهایی که بادهای خشک می وزد ودر تابستان به گیاه روزی دو بار آب داده میشود.وقتی شدت نورکم یا رطوبت زیاداست اصولا گیاه به آب نیاز ندارد.

 هواودرجه حرارت:شمعدانی عطری رطوبت جوی را لازم ندارد البته این مورد برای گیاه مضر هم نیست.گلخانه مرطوب را نمی پسندد اما نباید محیط زیاده از حد خشک باشد.محلهای آفتابی برای این گونه شمعدانی مفید است ولی درسایه آفتاب هم بردباری نشان می دهد.رویهمرفته جریان هوا خیلی از ناراحتی ها را از بین میبرد.

حرارت مناسب برای شمعدانی عطری بین14-7درجه سانتیگراد است که در این حرارتها بهتر رشد میکند.نسبت به سرما و یخبندان نیز حساس بوده و حداقل دما برای رشد ونمو باید بین10-7 باشد.


برداشت:

برداشت زمانی صورت میگیردکه گیاه حداکثر رشد رویشی را نموده ودرحال شکوفه دادن است.در اواخر تابستان گیاه را چیده وبرای بدست آوردن روغن آنرا تقطیر میکنند.اولین برداشت دارای بیشترین اسانس وبهترین کیفیت است .مزارع کهنه میزان اسانس کمتری نسبت به مزارع نودارند.

بعداز برداشت گیاه را خشک کرده و برای اسانس گیری آماده می نمایندو نیز برگها را درحد نیاز جمع آوری و تازه آنرا به مصرف دم کرده چای رساند.

استخراج اسانس:

قسمت مورد استفاده این گیاهان برگها یا قسمتهای هوایی است که از آنها اسانس گیری به عمل  استخراج مینمایند. (Geranum rosatمی آید.از گیاه مذکور اسانسی به نام ژرانیوم روزا(

اسانس ژرانیوم روزا ازبرگهای شمعدانی عطری به وسیله تقطیر با بخار آب توسط دستگاه کلونجر بدست می آید.بوی آن مطبوع وشبیه بوی گل سرخ است.

لطافت نوع اسانس برحسب محل رویش گیاه فرق میکند مانند آنکه اسانس ژرانیوم فرانسه از نوع الجزیره مرغوب تر است.

.اگرعمل تقطیر از برگ گیاهانی صورت گیرد که درزمینهای خشک پرورش یافته باشندمقدار نسبی اسانس حاصله از آنها کم ولی لطافت ومرغوبیت آن بیشتراست.

اسانس ژرانیوم روزا مایعی بیرنگ، مایل به سبز یامایل به آبی یا مایل به قهوه ای ،لوژیر است.

وزن مخصوص آن بین9/. تا 907/. می باشد. در دو تا سه  برابر حجم خود در الکل حل می شود.

این اختصاصات برحسب واریته ها ونژادهای گیاه مورد پرورش و همچنین مشخصات محل رویش از نظر جنس زمین و آب وهوا فرق می کند.

اسانس ژرانیوم را باید در شیشه های کاملا مسدود به طوری که کاملا از اسانس پرشده باشد در جای خنک ودور از نور نگهداری نمود


http://findmeacure.com/wp-content/uploads/2010/07/pelargonium-graveolens.jpgمنبع : shabnamak[dot]mihanblog[dot]com[slash]post[slash]1946

کشاورزی شمعدانی عطری, گوناگون پرورش و نگهداری گل , کشاورزی خانواده شمعدانی و , باغبانی دانشگاه محقق اردبیلی , گوناگون مطالب بهمن 1390, کافی نت آرامیس کلاردشت معرفی , کاشت داشت برداشت گل های ,

تبلیغات


تبلیغات

تبلیغات
مطالب تصادفی

تبلیغات