تبلیغات

کد پیشواز دیدار محمودیکدآهنگ پیشواز بختیاری همراه اول و ایرانسل

همراه اول:

۳۱۹۵۵-۳۱۹۵۴-۳۱۹۵۶-۳۱۹۵۷-۳۱۹۶۰-۳۱۹۶۳

ارسال به ۸۹۸۹

 

 ایرانسل:

کد آهنگ پیشواز ایرانسل بختیاری + “محلی بختیاری” ۹۱

٣٣١٨٠١   بوسه زمستانی   کورش و البرز اسدپور ٢۵٠٠ ریال   ٣٠ روز
٣٣١٨٣٧   داینی   ملک محمد مسعودی ٢۵٠٠ ریال   ٣٠ روز
٣٣١٨٣٨   فائز   ملک محمد مسعودی ٢۵٠٠ ریال   ٣٠ روز
٣٣١٨٣٩   کی شعر تر انگیزد    ملک محمد مسعودی ٢۵٠٠ ریال   ٣٠ روز
٣٣١٨٩۵   کاشکی   مسعود بختیاری ٢۵٠٠ ریال   ٣٠ روز
٣٣١٨٩۴   هیاری   مسعود بختیاری ٢۵٠٠ ریال   ٣٠ روز
٣٣١٨٩٣   همدرنگ   مسعود بختیاری ٢۵٠٠ ریال   ٣٠ روز
٢٢١٧٩۵   هی گل   رنجبری ٢۵٠٠ ریال   ٣٠ روز
٢٢١٧٩٣   گویل بهاره   رنجبری ٢۵٠٠ ریال   ٣٠ روز
٢٢١٧٩٢   گل گندم   رنجبری ٢۵٠٠ ریال   ٣٠ روز
٣٣١٩٩۴   چهارشنبه سوری جدید!    دیدار محمودی ٢۵٠٠ ریال   ٣٠ روز
٣٣١٩٩٧   بهار چلوار   دیدار محمودی ٢۵٠٠ ریال   ٣٠ روز
٣٣١٩٩٩   بهار بختیاری   دیدار محمودی ٢۵٠٠ ریال   ٣٠ روز
۵۵١٨۵٨   آهنگ تحویل سال    ماهور ٢۵٠٠ ریال   ٣٠ روز
۵۵١٨۴٩   دته دته   حسین حمیدی ٢۵٠٠ ریال   ٣٠ روز
۵۵١٨۴٨   سه پا ، بختیاری    حسین حمیدی ٢۵٠٠ ریال   ٣٠ روز
٢٢١١٠٩۶   رستاک.بلال   گروه رستاک ٢۵٠٠ ریال   ٣٠ روز
۵۵١١١۶۶   دستمال بازی   کاکا خان حسنی ٢۵٠٠ ریال   ٣٠ روز
۵۵١١١۶٧   دی بلال   پیمان بزرگ نیا و بیژن نعمتی ٢۵٠٠ ریال   ٣٠ روز
۵۵١١١۶٨   جونم   پیمان بزرگ نیا و بیژن نعمتی ٢۵٠٠ ریال   ٣٠ روز

ارسال کد به ۷۵۷۵منبع : younaki-felard[dot]blogfa[dot]com[slash]post-47[dot]aspx

یونکی اینکی فلارد بختیاری , کد آهنگ پیشواز ایرانسل جدید 94 , چغاخور, پیشوازستان2 کد آهنگ پیشواز , متن ترانه های بختیاری برگردان , پایگاه فرهنگ و هنر ایل بزرگ , لیست کامل کد پیشواز ایرانسل,

تبلیغات


تبلیغات

تبلیغات
مطالب تصادفی

تبلیغات