تبلیغات

گالری نیلهگالری عکس وتصاویر عکس اسب ها
گالری عکس اسب ها

اسب را در پارسی میانه و اوستایی نیز اَسپ (asp)می‌گفتند. نامهای بسیاری از بزرگان ایرانی در روزگار باستان دارای پسوند -اسپ بوده است (مانند گشتاسپ، ارجاسپ، گرشاسپ، گشتاسپ، جاماسپ، لهراسپ، ویشتاسپ، هیدراسپ، بیوراسپ، ساتاسپ، سیاوش و...)که نشان از اهمیت این جانور در میان ایرانیان است.
باره یا بارگی، به معني مطلق اسب گفته می‌شود و ربطي به باربري ندارد.
بالاد و بالاده، به اسب تندرو یا اسب یدکی گفته می‌شود.
بوز، به اسب نیله (کبودرنگ) گفته می‌شود.
توسن، اسب سرکش را می‌گویند.
جُرده، به اسب اخته می‌گویند.
چرمه، به اسب سپید یا اسبی که دست و پایش سپید باشد گفته می‌شود.
خنگ، اسب سپید را می‌گویند.
سمند، اسب زرد را می‌گویند.
نَوَند، اسب تندرو را می‌گویند.
یَکران، اسب نژاده و نجیب را گویند.

گالری عکس اسب ها

گالری عکس اسب ها

گالری عکس اسب ها

گالری عکس اسب ها

گالری عکس اسب ها

گالری عکس اسب ها

گالری عکس اسب ها

گالری عکس اسب ها

گالری عکس اسب ها

گالری عکس اسب ها

گالری عکس اسب ها

گالری عکس اسب ها

گالری عکس اسب ها

گالری عکس اسب ها

گالری عکس اسب ها

گالری عکس اسب ها

گالری عکس اسب ها

گالری عکس اسب ها

گالری عکس اسب ها

گالری عکس اسب ها

گالری عکس اسب ها

گالری عکس اسب ها

گالری عکس اسب ها

گالری عکس اسب ها

گالری عکس اسب ها

گالری عکس اسب ها

گالری عکس اسب ها

گالری عکس اسب ها

گالری عکس اسب ها


منبع : beynolharameynir[dot]rozblog[dot]com[slash]post[slash]267

گالری عکس وتصاویر عکس اسب ها, دانلود آهنگ دلبریم از عالیم ,

تبلیغات


تبلیغات

تبلیغات
مطالب تصادفی

تبلیغات